Jeseň sa spája s farebnosťou a pestrosťou. Aj takéto prirovnania môžeme dať našim aktivitám, ktoré sa so septembrom v našom Centre rozbehli.  Sme veľmi radi, že pandemické opatrenia umožnili oživiť už rozbehnuté činnosti, ale mohli sme začať aj s novými. 

 

Aktivity pre rodiny 

Opäť sme mohli obnoviť raz mesačne našu Zberňu šatstva a podarilo sa nám zorganizovať ešte za krásneho letného počasia Záhradný swap. 

Dopoludňajšie aktivity pre mamičky s deťmi v utorky a štvrtky sa nám pomaly rozbiehajú a sme radi, že naše pozvania prijali aj zaujímaví hostia. Ďakujeme Centru pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie za spoluprácu.  Vďaka nim sme sa mohli v rámci utorkových herní niečo nové dozvedieť o témach ako Emočná inteligencia alebo Spánok a nočné mory u detí. Vďaka psychologičke Miške sme sa pozreli na tému hraníc vo výchove a s Jankou sme si zase mohli aj niečo vyrobiť z pedigu, látok alebo priučiť sa kúzlu paličkovania 🙂

Zbierka školských pomôcok bola tento rok úspešná a ďakujem všetkým darcom, ktorí aj takto pomohli rodinkám v našej Dúbravke aj za jej hranicami. 

Pre rodičov, ktorí majú čas skôr podvečer, ponúkame raz mesačne online diskusie na zaujímavé témy v rámci aktivity Čaj o pol šiestej.  Je to priestor na “vypnutie”, príjemné rozhovory a vzájomného povzbudenia so psychologičkou Miškou. 

Spájanie komunít 

V novembri sa rozlúčime s našimi dobrovoľníkmi, ktorí s nami strávili rok v rámci projektu No Limits cez Erazmus +. Ďakujeme im za prínos a nový rozmer v práci aj živote, ktorým nás obdarili. Sme radi, že s Jankou sa nelúčime, ale bude súčasťou nášho tímu aj ďalší rok. 

Práve vďaka Janke sme mohli aj septembri pokračovať v realizácii projektu Iní a predsa rovnakí, ktorého cieľom je prepájať svety znevýhodnených a zdravých ľudí. V rámci projektu organizujeme každú stredu od 14-16 klub, kde sa už tvorí príjemná komunitka. Spolu sa niečo nové naučíme, strávime spolu čas, ale hlavne sa môžeme podporovať a byť spolu. 

Aktivity pre deti a mladých 

Od septembra sme sa v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom zapojili do projektu Som tu pre tebadoučovanie detí. Do projektu sa zapojilo 5 detí a 5 dobrovoľníkov, ktorí sa pravidelne stretávajú a trávia spolu čas prípravou do školy. 

Pre deti a mládež ponúkame tiež neformálne stretávania v klubových aktivitách 3 x týždenne v rámci projektu Mladí mladýmučíme sa nielen v škole. Ak máte záujem, príďte medzi nás pondelky, stredy, piatky od 14-16. 

 

Medzigeneračné aktivity 

Piatky sú u nás otvorené hudbe a umeniu. Vďaka projektu Hudbou žijeme, hudbou spájame si môžu návštevníci centra vychutnať nádherné melódie renomovaných hudobníkov. Cieľom tohto projektu je spájať ľudí cez kúzlo hudby  naprieč generáciami a sociálnym postavením, aby sa pokoj a radosť z hudby dostal aj k tým, ktorí by si tento zážitok inak nemohli dovoliť.

Každý druhý piatok dopoludnia je venovaný medzigeneračným tvorivých dielňach v rámci projektu Späť k sebe navzájom, takže ak máte chuť a čas, príďte medzi nás v piatky od 10-12 , vytvorte si s nami niečo výnimočné a hlavne strávme spolu príjemný čas. 

Po uvoľnení pandemických opatrení sme mohli opäť začať s návštevami seniorov cez projekt Menora a spríjemňovať im chvíle cez našich dobrovoľníkov. Sme radi, že do nášho tímu sa nám podarilo prijať dve nové dobrovoľníčky. 

Ďalšie činnosti zo života Centra 

Vďaka podpore z grantového programu Creocaritas sa nám podarilo v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí, zrealizovať raz za mesiac prednášky na zaujímavé témy pre všetkých, ktorí sa chcú niečo nové dozvedieť. 

Naše centrum sa v mesiacoch október a november stalo miestom výkonu odbornej praxe pre študentov sociálnej práce a psychológie. Počas svojho pôsobenia u nás si mohli vypočuť zaujímavé prednášky a byť súčasťou zaujímavých aktivít. 

Charitná pomoc – sme radi, že aj tento rok sa nám podarilo usporiadať jesennú zbierku potravín  pre ľudí v núdzi. Okrem materiálnej pomoci poskytujeme  jednotlivcom a rodinám  v núdzi  sociálne poradenstvo a v neposlednom rade prijatie a začlenenie. Tí, ktorí môžu pracovať, majú možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít a stať sa tak aktívnou súčasťou nášho centra a nadobudnúť nové pracovné zručnosti.

Cestovateľský večer – 13. októbra k nám prišli vzácni hostia, ktorí nám rozprávali o svojej ceste Afrikou. Spolu prešli až 6000 km na upravenom vozidle. O zážitky, skúsenosti a odborné pohľady na život na africkom kontinente sa podelili náš dlhoročný dobrovoľník Martin a p. profesor Ladislav. Celý záznam z tejto cesty si môžete pozrieť na našom youtube kanáli: Centrum rodiny

Dobrovoľníci sú vôbec neodmysliteľnou súčasťou našich aktivít, a preto tak ako každý rok aj tento september sme sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva. 

A keďže si našich dobrovoľníkov veľmi vážime a ceníme, koncom septembra sme pre nich usporiadali milé posedenie ako poďakovanie za ich prínos pre naše komunitné centrum. Záhradou voňal výborný guľáš od našej Terky a veľa iných dobrôt. Prežili sme spolu jedno príjemné popoludnie. 🙂 Ďakujeme vám naši dobrovoľníci a podporovatelia!

 

Všetky aktivity mohli prebiehať vďaka finančnej podpore projektov:

Z Zurich Fondation, Nadácie Henkel, Nadačného fondu Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis, Magistrátu hl. mesta SR, Ministerstva práce soc. vecí a rodiny, MČ Dúbravka a Bratislavská arcidiecézna charita 

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *