Vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE, našich dobrovoľníkov a miestnej komunite sa nám opäť podarilo skrášliť našu komunitnú záhradu. Do zveľaďovania záhrady boli zapojené deti, mládež, seniori, zdravotne či sociálne nezvýhodnení, firemní dobrovoľníci. Pri spoločnej výsadbe rastlín, výrobe paletového sedenia či skrášleniu záhrady sa spevnili komunitné vzťahy, deti a mladí sa naučili novým zručnostiam a vedomostiam, ktoré im odovzdala staršia generácia. Všetci zúčastnení tak prispeli k prostrediu, ktoré človek vyhľadáva pre oddych a relax.

Podarilo sa nám naplniť i ďalší ciel projektu – v rámci Zelených dní k nám prišli deti a mládež a okrem toho, že nám pomohli so skrášlením záhrady a pomaľovaním záhradných kvetináčov a vyvýšených záhonov, mali možnosť spoznať aj ďalšie aktivity nášho komunitného centra ako napr. záchrana nepredajných potravín. Práca v záhrade a jej skrášľovanie prináša nielen upevňovanie komunitných väzieb, ale dáva aj príležitosť na prehodnocovanie svojho životného štýlu a zmeny postojov k životnému prostrediu ako celku, ako aj ku konkrétnemu prostrediu, v ktorom žijeme.

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *