Vďaka finančnej podpore Hlavného mesta SR Bratislava, Nadácií Henkel, Nadácie mesta Bratislavy, Nadácie Orange, Mestskej časti Bratislava Dúbravka. Realizáciou projektu „Späť k sebe navzájom“ sme mohli pokračovať v existujúcich aktivitách zameraných na pomoc núdznym, podporu dobrovoľníctva či v medzigeneračných aktivitách. Novým a veľmi významným prvkom sa v tomto projekte stal väčší akcent na socializáciu a zapájanie aktívnych starších ľudí, ktorí sa najmä vplyvom pandémie ocitli bez možností, často aj bez vzťahov a sebarealizácie. Boli sme blízko tých, ktorí ešte majú silu a chcú sa realizovať, ale aj tým, ktorí sú osamelí a pomoc potrebujú. Cez vzájomnú pomoc, blízkosť, medzigeneračné prepojenia je tento projekt prínosom pre všetkých, ktorí sa chcú realizovať v pomoci alebo o pomoc žiadajú. Lokalizácia nášho centra v srdci Dúbravky, rôznorodosť aktivít či podpora k dobrovoľníctvu, nám dáva potenciál k tomu, aby sme mohli osloviť nie len lokálnu komunitu, ale aj ľudí mimo nej, o čo sa chceme aj naďalej snažiť.

Hlavný zámer projektu, ktorým bolo prispieť jednak k pomoci pre starších ľudí v núdzi a tiež dať príležitosť pre starších aktívnych ľudí, sa nám napriek zložitej pandemickej situácií, podarilo naplniť. Naplno sme využili najmä mesiace počas uvoľnených opatrení, aby sme starším ľuďom čo najviac umožnili radosť zo stretávaní, vzájomnú pomoc a začlenenie.
V rámci medzigeneračného spájania sa nám podarilo zorganizovať niekoľko príjemných voľnočasových stretnutí, ktoré prebiehali prezenčne v priestoroch Centra rodiny. Teší nás aj účasť rôznych generácií na online vzdelávaniach a fokusovej skupine, ohľadom možností spolupráce, ktorú sme v tejto podobe zorganizovali prvý krát. Počas celého obdobia realizácie projektu sme tu boli aj pre starších ľudí, ktorí nás oslovovali v rámci materiálnej/sociálnej pomoci a tiež návštevy klientov/tiek v domácnostiach a zariadeniach pre seniorov. Starší ľudia, ktorí sa chceli zapojiť ako dobrovoľníci, mohli využiť rôzne možnosti zapojenia do aktivít.

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *