Vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu plnenia funkcií rodiny sme zrealizovali aktivity zamerané na stretávania rodičov s deťmi na materskej/rodičovskej dovolenke.  Rodiny mali možnosť prísť a v bezpečnom prostredí si oddýchnuť, prípadne sa niečo nové dozvedieť. Na programe a realizácii tém sme spolupracovali s odborníkmi z  Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie z Dúbravky, so psychologičkou a výchovnou podpornou pracovníčkou z komunity, s lektormi voľnočasových aktivít, s dobrovoľníkmi/čkami a podobne. Okrem prednášok sme mali možnosť vyskúšať si aj pletenie z pedigu alebo výrobu funkčných vecí z nepotrebných látok. Sme radi, že realizáciou tejto aktivity sme vytvorili priestor na vzájomnú výmenu rodičovských skúseností a vzájomnú podporu. Ďalšou zaujímavou aktivitou boli prednášky/workshopy, ktoré prebiehali v online priestore, kvôli pandémií. Zamerané boli na rôzne zaujímavé témy. 

Zaujímavou aktivitou bol „Čaj o pol šiestej“, ktorá prebiehala na mesačnej báze.  Aktivita prebiehala v online priestore.  Stretnutia boli zamerané vždy na nejakú tému a ich cieľom bolo rozšírenie soc. kontaktov pre rodičov (najmä matky), vzájomná výmena skúsenosti, či jednoducho iba “vypnúť” z bežných povinností.  Na rozšírenie sociálnych sietí, susedskej spolupatričnosti a spolunáležitosti  ku komunite. V rámci aktivity sa nám podarilo zorganizovať medzigeneračné stretnutia v priestoroch našej záhrady, ale aj v našej klubovni.  Na stretnutiach sa zúčastňovali seniorov z lokálnych zariadení pre seniorov, ako aj osamelí starší ľudia z komunity. Pravidelnými účastníkmi boli mamičky s deťmi.  Stretnutia boli obohatené hudbou, spevom, či tvorivými aktivitami, Septembrový záhradný swap, Posedenie pri guláši, Každomesačný zber a výdaj oblečenia či Adventný bazárik v letných mesiacoch Letný tábor v rámci komunitných rodinných podujatí.  Poslednou aktivitou boli tvorivé dielne Zúčastňovali sa na nich seniori, deti,  matky s deťmi, ale aj osamelí ľudia z komunity. Spoločnou tvorbou, rozšírením sociálnych sietí sme mohli dopomôcť k novým priateľstvám, eliminácii izolácie najmä počas ťažkého pandemického roka. Stretávaním sa rôznych skupín v rámci jednej aktivity sme chceli prispieť k znižovaniu predsudkov, či zcitlivovaniu komunity na potreby iných.  Vyrábali sme mydielka, sviečky, výrobky z pedigu a podobne.

 

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *