Vďaka finančnej podpore Bratislavskej arcidiecéznej charity v programe CreoCaritas sme mohli pokračovať v rozbehnutých charitných aktivitách pre ľudí v núdzi, ale taktiež sa viac spojiť aj s inými pomáhajúcimi organizáciami a farnosťou.

Po uvoľnení pandemických opatrení, sme chceli priniesť aktivitami projektu opätovný život a podnietiť vzájomnú pomoc do našej komunity a farnosti. Mohli sme obnoviť stretávania ľudí z komunity či už v rámci organizovania prednášok , Svetielka – stretávania mamičiek s deťmi, ale aj v rámci priamej pomoci.  Príchodom nového p. kaplána vo farnosti sa duchovní otcovia viac mohli zapájať napr. v rámci účasti na katechézach pre Svetielko alebo pri duchovnom sprevádzaní farníkov ale aj zamestnancov Centra rodiny.

Vo februári 2022 boli komunitné aktivity z dôvodu pandémie ešte pozastavené. Reagovali sme na výzvu pápeža/biskupov a ako spolupracujúca organizácia sme sa aktívne zapojili do Synody o synodalite v rámci našej farnosti v mesiaci február 2022. Spolu s koordinátorom z našej farnosti sme sa zúčastnili na prípravných procesných stretnutiach aj webinároch a attívne sme sa zapojili aj do vyhľadávania ľudí, ochotných sa zapojiť do procesu synodality.

 

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *