Pandémia necháva okrem iných škôd za sebou aj tie, ktoré nevidno až tak. Sú to škody na našich deťoch, ktorým situácia s pandémiou a neustále zmeny v navštevovaní škôl sťažujú život a rozvoj. Už niekoľko rokov dávame aj v našom centre možnosť doučovania pre deti a preto sme neváhali a od septembra 2021 sme sa zapojili do programu “Som tu pre teba”, ktorý je organizovaný Bratislavským dobrovoľníckym centrom. Vďaka tomuto programu môžeme dnes pomôcť s prípravou do školy 5 deťom na pravidelnej báze 1x týždenne. Teší nás  spolupráca s Bratislavským dobrovoľníckym centrom, nakoľko oceňujeme ich profesionalitu a to, ako sa stará o svojich dobrovoľníkov. V mnohom sú pre nás inšpiráciou. 

 O projekte Som tu pre Teba, jeho zámere, fungovaní a prínose sme sa porozprávali  s koordinátorkou programu z Bratislavského dobrovoľníckeho centra – Karolínou Mlynkovou:

Ako funguje program Som tu pre teba? Pre koho je určený?

Koordinátorka z BDC: Program funguje už od  roka 2016/2017. Hlavným popudom ku vzniku programu bol zámer Bratislavského dobrovoľníckeho centra zastrešiť zmysluplný dobrovoľnícky program, ktorý by bol zameraný na prácu s deťmi/mládežou. Veľkou inšpiráciou pre vznik bola aj spolupráca s neziskovými organizáciami. Východiskovou situáciou pre vznik programu bola myšlienka podpory vzdelávania detí v krízových zariadeniach/centrách pre rodiny a deti, ktoré majú oproti bežným deťom zhoršený prístup ku vzdelávaniu. Mnohokrát majú horší prospech, nedosahujú potrebné študijné výsledky a dostávajú sa tak do začarovaného kruhu, v ktorom strácajú motiváciu a prepadajú. Program mieri priamo na deti, ktoré vyrastajú bez rodiny alebo ktoré v rodine nie sú podporované, ich rodičia riešia existenciálne problémy, nevedia alebo nechcú sa učiť s deťmi, prípadne na to nemajú časovú kapacitu v prípade mnohopočetných rodín” – vysvetľuje nám koordinátorka programu.  

Prečo ste sa rozhodli pre spoluprácu s Centrom rodiny ?

Koordinátorka z BDC: Centrum rodiny považujeme za subjekt so širokou agendou, ktorý poskytuje služby rôznorodému spektru klientov. Tým že pracuje aj s rodinami, poskytuje svoje priestory pre realizáciu rôznych záujmových skupín a od počiatku sa nadchlo myšlienkou zavedenia programu v ich centre takže na spoluprácu sme nabehli pomerne ľahko 🙂 Našu spoluprácu považujem za výbornú možnosť doplnenia služieb, ktoré sa v komunitnom centre poskytujú.  

Kde všade program funguje a v akých typoch zariadení?

Koordinátorka z BDC: Program aktuálne funguje v 6 zariadeniach v Bratislavskom samosprávnom kraji, Okrem Centra rodiny spolupracujeme s Fortunáčikom z Dúbravky, Ichtysom z Devínskej Novej Vsi, Repulsom z Petržalky, Dúhou z Vrakune, a Centrom pre deti a rodiny Bernolákovo. Ide o zariadenia prevažne s nízkoprahovým charakterom, ambulantné či pobytové, zamerané na sociálne služby pre deti, prípadne deti a rodiny, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. 

Podľa akých kritérií ste vyberali dobrovoľníkov?

Koordinátorka z BDC: Hlavným kritériom pre výber dobrovoľníkov je čas a odhodlanie venovať sa dieťaťu v programe. Keďže Som tu pre teba je systematický doučovací program, ktorého cieľom je vytvorenie si vzťahu s dieťaťom vyžaduje istú dávku odhodlania, záväzku a časového priestoru zo strany dobrovoľníkov. Náplňou programu nie je len každotýždenné doučovanie v trvaní 1 – 2 h, ale aj pravidelné školenia, supervízie, intervízie a každého pol roka spoločná aktivita všetkých zapojených dobrovoľníkov a detí. Z uvedeného dôvodu pri nábore zdôrazňujeme najmä prehodnotenie si časových možností dobrovoľníkov. Veľmi dôležitým kritériom pre výber dobrovoľníkov je aj spôsob, akým sa pozerajú na program, realistické očakávania od seba a od dieťaťa a celková kompatibilita s dieťaťom, ktoré je zaradené v programe. Konkrétne výberové stretnutia prebiehajú už v jednotlivých zariadeniach, v ktorých pracujú naše koordinátorky a koordinátori dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí majú najväčší prehľad a vedia tak zladiť konkrétne dvojice dieťa – dobrovoľník. 

Prijímate nových dobrovoľníkov na doučovanie? resp. aký je postup ak by mal niekto záujem?

Koordinátorka z BDC: Dobrovoľnícke nábory a výberové stretnutia prebiehajú vždy v septembri na začiatku školského roka. Leto je prelomové obdobie počas ktorého dobrovoľníci prehodnocujú svoje záväzky a časové možnosti a rovnako je to aj čas kedy sa deti zo zariadení sťahujú na iné miesta, takže fluktuácia oboch je najväčšia. Občas sa stane, že sa dieťaťu alebo dobrovoľníkovi zmení životná situácia a v programe už pokračovať nevedia, preto priebežne nahrádzame dobrovoľníkov z náhradníkov, prípadne robíme nábory aj v druhom polroku. Za čo sme naozaj vďační, je že o program je veľký záujem, o čom svedčí aj fakt, že nemáme problém s obsadením dvojíc a každé dieťa, ktoré by sa rado doučovalo, dostáva túto možnosť. Záujemcovia o dobrovoľníctvo sa môžu ozývať priebežne na somtupreteba@dobrovolnictvoba.sk, nezabúdame na nich a keď otvárame náborové kolá, ozývame sa im. 

Čo považujete za najväčšie plus v programe?

Najväčším plusom programu je jeho dlhodobosť a systematickosť. Tým že program sa etabloval pred rokmi a minimálne dvakrát ročne sa evaluuje, dobrovoľníci oceňujú práve tento aspekt. Deti, ktoré nevyrastajú v podnetnom prostredí častokrát nemajú vo svojom živote vzory, alebo nie sú v kontakte s ľuďmi z bežného prostredia a tá pravidelnosť doučovania im vytvára priestor na vytvorenie si veľmi pekného vzťahu s konkrétnou dobrovoľníčkou/dobrovoľníkom. Prostredníctvom tohto vzťahu sa tak vedia realizovať, na doučovaniach sú vypočuté, rešpektované a v bezpečnom prostredí, v ktorom dobrovoľníci prihliadajú na ich aktuálnu náladu a potreby. 

 Aké sú plány programu do budúcna?

Koordinátorka z BDC: Veľkou výzvou pre nás je rozšírenie programu do ďalších a ďalších zariadení tak, aby čo najviac detí malo možnosť zažiť prijatie a bezpečný priestor v ktorom je tu “niekto pre neho”. 

A ako vníma celý tento projekt jedna zo zainteresovaných dobrovoľníčok? 

“Asi najnáročnejšie je pre mňa odchádzať, lebo ma pracovať s deťúrencami neskutočne baví. Tiež je pre mňa ťažké vmestiť sa do vymedzeného času, nakoľko nám vždy doučovanie nepochopiteľne preletí. V priebehu tej hodiny a pol nám toho veľa napadne, čo by sme mohli urobiť, no nie všetko vždy postíhame, ale aspoň sa máme na čo tešiť nabudúce. Je pre mňa cenné, že učenie hrou je skutočne asi tým najúčinnejším – nezávisle od veku. Výsledky možno nie je  vidieť hneď, ale vzťah k vyučovaciemu predmetu a učeniu potom len tak niečo nezničí.”  

Bližšie informácie o celom projekte sa môžete dozvedieť TU

 

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *