Počas októbra a novembra sme rozbehli v spolupráci s Gymnáziom Bilikova v bratislavskej Dúbravke projekt “HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA”

 

Všetky triedy od primy po sextu a všetky ročníky veľkého gymnázia okrem maturitných sa zapojili do nového “vyučovacieho predmetu”, ktorého cieľom je podporovať rozvoj osobnosti jednotlivca a priblíženie študentom činnosť neziskového sektoru a  dobrovoľníctvo v praxi.

 

Projekt je rozdelený na dva bloky – predmaturitné ročníky sa zapájajú počas jedného dňa  vyučovania do praktických dobrovoľníckych aktivít a spoznávajú tak na vlastnej koži ako chutí dobrovoľníctvo, čo všetko oni môžu ponúknuť spoločnosti ako dobrovoľníci a ako dobrovoľníctvo môže rozvíjať ich vlastné zručnosti, dodávať nové skúsenosti a celkovo rozvíjať ich osobnosť v pozitívnom smere.

Študenti boli   zapojení do všetkých aktivít komunitného centra ako napríklad triedenie oblečenia a trvanlivých potravín, účasť na  medzigeneračných stretnutiach, kde si zatancovali s našimi starkými a pomohli im s presunom do DSS na invalidných  vozíkoch, zúčastnili sa aj Tesco zbierky trvanlivých potravín a drogérie, pripravili krátke hudobné vystúpenia a videá na sociálne siete

 

Ostatné ročníky sa zapojili  v rámci hodín etiky, náboženstva a náuky o spoločnosti do neformálneho vzdelávania a skôr zábavnou formou sme sa  im snažili priblížiť charitatívnu činnosť, dobrovoľníctvo, inklúziu, ekologické a  spoločenské problémy.  

 

Vďaka predmetu, ktorý ma formovať mladých k ľudskostí a všímavostí svojho okolia, v ktorom žijú, navštívilo naše Centrum v rámci vzdelávania 539 a  pomohlo v rámci dobrovoľníctva 144  študentov.  

Ďakujeme týmto všetkým, ktorí podporujú tento projekt, predovšetkým riaditeľovi Gymnázia Bílikova  Mgr.Danielovi Kasalovi a koordinátorke projektu  Margaréte Zajacovej.

 

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *