Pomaly sa končí ďalší rok v našom komunitnom Centre rodiny. Začal “ pandemicky “ , pokračoval “ utečeneckou krízou “ a  rozbiehajúcimi sa staronovými aktivitami a končí v nádeji na pokračovanie dobrých skutkov…

 

Ešte sme sa začiatkom roka poriadne nespamätali s “koronovej krízy “ a už vo februári sme museli zápasiť s novou výzvou, s ktorou sme vôbec nerátali – utečenci , zasiahnutí vojnovým konfliktom na Ukrajine. Materiálna pomoc vo forme oblečenia a potravín bola “podanou rukou”, ktorá pomohla ľuďom v prvých mesiacoch a pokračovala vo forme zapájania do našich komunitných aktivít, ktoré sa pomaly začali oživovať.

Mamičky a oteckovia v Herničke, mládež v Klube, seniori v rámci Medzigeneračných  stretnutí, či firemní a komunitní dobrovoľníci,  si našli opäť cestu k nám a začali sa aktívne zapájať do života komunitného centra.  Po dlhšej prestávke vďaka projektu So šedinami rátame, ktorý podporila Nadácia Henkel Slovensko a Hlavné mesto SR Bratislava k nám opäť mohli zavítať aj naši milovaní starkí z Domova Jesene života a z Hestie, n.o.  ako  aj osamelí seniori z domácnosti, ktorí sú tiež neoddeliteľnou súčasťou týchto stretnutí. Stretnutia sme mávali v našej komunitnej záhrade alebo v interiéri – keď nám počasie neprialo. Vďaka hudobnému programu si mohli mnohí zaspomínať na obľúbené melódie, svoju mladosť a spolu s malými deťmi a ich maminami si mohli zaspievať a zatancovať. Nechýbal ani kvíz, pri ktorom si všetci mohli potrápiť svoje mozgové závity. Dokonca sa nám podarilo zorganizovať vďaka podpore Nadačného fondu Mercedes Benz Financial pri Nadácii Pontis, Nadácii Bratislava  a  Mestskej časti Dúbravka viaceré komunitné výlety, či už na Červený kameň, do jaskyni Driny, loďou na Devín alebo Prešporáčikom po Bratislave 

Mozgové závity sme začali “prevetrávať” pravidelne v rámci novej aktivity “Tréningy pamäte“  a zdieľať svoje starosti a problémy v rámci pravidelných  “Rozhovorov  bez škatuliek “- otvorenej skupinky pod vedením psychologičky. 

Maminy na rodičovskej dovolenke začali v Herničke so zaujímavými prednáškami na rôzne témy, pokračovali výmennými burzami oblečenia a zorganizovali komunitný piknik spojený s oslavou MDD. Pri tejto príležitosti si pre svoje deťúrence pripravili bohatý program. Boli aj predskokani Európskeho dňa susedstva, kde sme sa podvečer mohli pri opekačke stretnúť s našimi susedmi, ale nie len s nimi. 

Ľudia so zdravotným znevýhodnením dostali priestor nielen v rámci svojich pravidelných klubových dní, ale mohli sa zapojiť aj do ďalších aktivít ako napr. pletenie košíkov, medzigeneračné tvorenie, spievanie alebo cvičenie s fyzioterapeutom. Do nášho tímu pribudli v rámci projektu Erazmus+ Európskeho zboru solidarity aj dve hendikepované dobrovoľníčky – Vaneska a Barbarka. 

 

  Vďaka  zbierke Podeľ sa a pomôž, organizovanej spoločnosťou LIDL, Potravinovej banke, Tesco zbierke  a  mnohým individuálnym darcom sme mohli pokračovať aj v materiálnej pomoci ľuďom, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie, spôsobenej stratou zamestnania,  zhoršením zdravotného stavu, smrťou živiteľa rodiny, stratou bývania alebo vojnovým konfliktom. Okrem materiálnej pomoci sme sa vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou Doma u Kapucinov stali súčasťou projektu “Krok za krokom”, ktorý pomáha dlhodobo nezamestnaným vracať sa na pracovný trh.

V spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom sme v projekte “Som tu pre Teba” pomáhali s doučovaní a v rámci podpory dobrovoľníctva sme organizovali množstvo dobrovoľníckych aktivít ako napr. Týždeň dobrovoľníctva, Naše Mesto, Giving Tuesday, Zurich Community Week, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Erasmus+ a Co-Age

Volunteers. Dobré skutky robili nielen naši stáli komunitní dobrovoľníci, ale aj deti ZŠ, študenti Gymnázia Bílikova, British International school Bratislava,  Gymnázia C.S. Lewisa a SZŠ Záhradnícka až po firemných dobrovoľníkov z rôznych firiem a spoločností, ktorí celkovo odpracovali za tento rok 3 221 dobrovoľníckych hodín.

 

Ďakujeme Z Zurich Foundation, Bratislavský samosprávny kraj, SOZA, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Nadácia mesta Bratislavy, MČ Dúbravka, Hlavné mesto SR Bratislava, BACH, Nadačný fond Mercedes Benz Financial, Nadácia Tesco, Nadácia ZSE,  MČ Karlova Ves, Nadácia Pontis a všetkým, ktorí nám pomáhajú Spájať komunitu. 

Naozaj to má zmysel:)

www.centrumrodiny.sk, FB: Centrum rodiny Dúbravka, IG: centrum_rodiny

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *