Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja realizácia aktivít ponúkla deťom a mládeží priestor na upevnenie a zistenie svojich životných a pozitívnych hodnôt k svojmu okoliu a k sebe samému. Takto si v sebe budujú úctu, zodpovednosť, pozornosť, rešpekt a v neposlednom rade priestor na sebarealizáciu a rozvoj zručností. Stretávali sme sa s novým druhom depresií, ktoré priniesol čas s Covidom a následne aj vojnový konflikt. Problémy v rodinách sme sa snažili zcitlivovať predovšetkým osobnými rozhovormi s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi.

Mladí dobrovoľníci si pre svojich  rovesníkov, ale aj mladšie ročníky pripravili podujatie, ktorým spolu oslávili začiatok leta v komunitnej záhrade. Prázdninové mesiace sa niesli v duchu letných táborov a dobrodružstiev. Do táborov sa prihlásili deti z miestnej komunity. Letné dni, tak mali možnosť stráviť v bezpečnom prostredí. Upevnili sa staré priateľstvá a vytvorili sa aj nové. U detí sme vďaka rôznorodosti aktivít prehlbovali rôzne zručnosti, vedomosti a hovorilo sa aj o ochrane životného prostredia a o dopade ľudského konania naň. V druhej polovici prázdnin sa uskutočnil slovensko-ukrajinský tábor. Počas táborov sa výletovalo, objavovalo, tancovalo, športovalo, kreatívne tvorilo či medzigeneračne prepájalo. Komunitné centrum počas letných prázdnin žilo aj slovensko-ukrajinkou herničkou, ktorú sme otvorili na základe potrieb tejto novej skupiny.

Medzi ďalší hlavný pilier, ktorý tiež tvorí projekt sú študenti, ktorí prichádzajú do priestorov komunitného centra, ako dobrovoľníci, ktorí sú zapojení do aktivít v rámci praxe alebo dobrovoľníckej činnosti, do krátkodobej pomoci v exteriéri a v interiéri. Od októbra k nám začali prichádzať študenti-dobrovoľníci z miestneho gymnázia. Mali možnosť si vyskúšať varenie a pečenie, kreatívne tvoriť, pomáhali nám pri organizovaní BAZárne s oblečením či pri Adventnom bazáriku. V rámci našich medzigeneračných aktivít mali možnosť tráviť čas so seniormi, ktorí k nám chodia z okolitých DSS-iek. Nielen pre deti si mladí dobrovoľníci pripravili rôznorodé kvízy. Všetky tieto aktivity sa pretransformovali aj do nízkoprahového klubu, v ktorom pre deti poskladali program z denného života komunitného centra. Študenti počas celého roka prehlbovali svoje poznatky v reálnej praxi. Mohli si vyskúšať, aké je to pracovať či už s deťmi, s mládežou ale aj celými rodinami či seniormi, jednotlivo alebo v skupine.

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *