Napriek pesimistickým prognózam sme začali rok 2023 v našom komunitnom centre optimisticky – s dvomi oslavami nového roku  1. a 13. januára. S dobrou náladou, priateľmi,  výborným jedlom a maľovaním našich priestorov.

A veríme, že nás dobrá nálada neopustí celý tento rok, ktorý sa  sa ponesie v znamení  dobrých skutkov.

S dobrými skutkami sme začali aj na našich pravidelných aktivitách  – Hernička pre deti a rodičov, Tréning pamäte, Medzigeneračné tvorivé dielne,  Rozhovory bez škatuliek, a Čerpačka –  podporné skupiny pre ľudí, ktorí sa potrebujú rozprávať,   klubové aktivity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením , dobrovoľníctvo študentov v rámci  Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu , doučovanie detí v projekte Som tu pre Teba v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom , Anglická konverzácia s Davidom , Varenie s Michalom, Eko dielnička s Natašou, materiálna a potravinová pomoc pre sociálne odkázaných… a samozrejme neustále podávanie pomocnej ruky, všetkým tým, ktorí k nám prichádzajú so svojimi problémami.

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *