V novom roku nás čaká veľa výziev…. jednou z nich je adresnejšie reagovať na tému vzdelávania v digitálnom priestore. V komunitnom centre sa táto potreba a téma ukazuje ako dôležitá čím ďalej tým viac a štatistiky hovoria tiež jasnou rečou: „podiel osôb vo vekovej skupine 64 – 74 rokov s aspoň základnými zručnosťami je na Slovensku len 11 %, kdežto priemer EÚ v rovnakej skupine je 24% .Viac ako kedykoľvek predtým je zrejmé, že byť „online“ je potrebné nielen v rámci zamestnaní, ale že „všetci a každý človek“ by mal byť schopný bezpečne používať internet, mobilné zariadenia a byť integrovaný do digitálnej arény. Staršia generácia je riziková o to viac, keďže častokrát nemajú prístup k moderných technológiám, nedostávajú sa k nim potrebné informácie. U osamelých seniorov, bez kontaktu s rodinou, vnímame aj absenciu sprevádzania a praktického vzdelávania v týchto témach.

Ako to chceme riešiť my?

Chceme využívať medzigeneračný potenciál nášho komunitného centra, kde sa stretávajú nielen rôzne generácie, ale aj rôzne nápady, pohľady, idey a vzájomná pomoc. Práve tá bude v našom digitálnom vzdelávaní dôležitá. Prepájaním s mladšou generáciou (študentmi, dobrovoľníkmi…), individuálnymi stretnutiami so seniormi, chceme reagovať na potreby seniorov v rámci podpory digitálnych zručností podľa ich potrieb.

Každý piatok od 10:00 -12:00 môžete prísť na „osobnú konzultáciu“ so svojim telefónom, tabletom, notebookom a my sa pokúsime spolu s vami nájsť odpovede na vaše otázky.

Do spolupráce chceme prizvať aj odborníkov/čky z oblasti vzdelávania bezpečnosti na internete, kritického myslenia a z IT firiem. Spolu s nimi chceme návštevníkom centra a verejnosti ponúknuť odborný pohľad na témy ako dezinformácie, podvody, bezpečnosť na internete, či kritického myslenia. Témam sa budeme venovať počas celého roka, takže neváhajte a sledujte naše sociálne siete pre ďalšie info.

 

 

A ak vás občas premáha skepsa a strácate sa v tejto dobe, pamätajte na to, čo raz povedal holandský básnik Godfried Bomans „ Aj táto doba sa raz bude volať „staré dobré časy“.“

Budúcnosť už nebude to, čo bývala a tak si spoločne pomáhajme vo výzvach tejto doby a poďme na to !:-)

Projekt finančne podporil  Nadačný fond Telekom – Nadácia Pontis, demagog.sk

Comments are closed