Vďaka finančnej podpore UNHCR, SOZA , Nadácie Tesco, Mestskej časti Bratislava Dúbravka, Nadačného fondu Mercedes- Benz Financial Services pri Nadácii Pontis a EU Care NDS a sa nám podarilo zrealizovať pomoc pre ľudí, ktorých zasiahol vojnový konflikt na Ukrajine. Už
hneď od vypuknutia konfliktu k nám začali prichádzať utečenci, ktorým sme na začiatku poskytovali prevažne materiálnu pomoc- oblečenie a potraviny. Ako však čas plynul a vojnový konflikt neustával, prichádzalo k nám čoraz viac ľudí s rozličnými potrebami – hľadali ubytovanie, prácu, lekársku starostlivosť, školy a škôlky pre svoje deti, potrebovali komunikovať so slovenskými, ale aj s ukrajinskými úradmi, hľadali psychickú podporu a začlenenie sa do komunitu v cudzom prostredí. Kúpili sme šijacie stroje a založili malú eko-recyklačnú dielničku, v ktorej sa ženy- utečenkyne môžu realizovať vo vytváraní nových zaujímavých vecí zo starého oblečenia a tak aspoň na chvíľu zabudnúť na to, čo sa deje v ich domovine. Okrem šitia a začlenia do komunity odídencom z Ukrajiny budeme poskytovať naďalej pomoc, ktorú budú potrebovať počas trvania vojnového konfliktu.

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *