Február u nás –https://www.youtube.com/watch?v=QFEiQWy3T_I&ab_channel=Centrumrodiny

A máme za sebou druhý mesiac roku 2024. Okrem pravidelných, už zabehnutých aktivít ako Hernička pre mamičky s najmenšími, CR Band pre všetkých, Tvorivé aktivity nielen pre deti, Tréning pamäti pre seniorov, Inkluzívny klub, Spoločenské hry, Tai-chi, Čajovňa a Rozhovory bez škatuliek, nám pribudli aj ďalšie zaujímavé aktivity a navštívili nás zaujímaví hostia.  Od februára sme zaviedli pravidelné poradenstvo v oblasti IT technológii ako sú PC, internet, mobil. Najväčší záujem je o rady v oblasti používania mobilných aplikácii ako aj nastavenie funkcií mobilov. Seniorom pravidelne pomáhajú naši dobrovoľníci prevažne z radov mládeže, ktorí k nám chodia v rámci DofE. Okrem nich nám v tejto oblasti pomáhajú aj dobrovoľníci z Dell, ktorí nám pripravili aj odbornú prednášku na danú tému  Ďalšou zaujímavou novou aktivitou, ktorá si našla svojich prívržencov je tancovanie. Tanec je vo všeobecnosti považovaný za prirodzený spôsob komunikácie a rozvoja sociálnych kontaktov, ktorý prináša nielen zábavu, ale zlepšuje aj psychické a fyzické zdravie účastníkov. Každý štvrtok sa budeme pri tancovaní stretávať vďaka spolupráci s DSS Hestia.    

 

Keďže február bol aj mesiacom Fašiangov, nechýbali ani u nás a zabavili sme sa všetci na Karnevale a Fašiangovej zábave. Popri zábave sme nezabudli ani na vzdelávanie a nadviazali sme spoluprácu s Demagog.sk. Na pravidelnej báze sa budeme stretávať a rozprávať sa o rôznych témach ako sú moderné médiá, bezpečnosť na internete, kritické myslenie, sociálne siete, hoaxy, fake-news. Zaujímavú prednášku na tému “Znečisťovanie Zeme“ nám pripravil aj náš dlhoročný návštevník 75 ročný pán Miloslav a taktiež na tému “Kam po strednej škole“ dobrovoľníčka Eliška z DofE.

 

Okrem organizovania pravidelných aktivít nezabúdame ani na našu budovu, ktorá si neustále vyžaduje našu pozornosť – tento mesiac to bola dôležitá  oprava zatekajúcej strechy a protiplesňové ošetrenie stien. S bežnou údržbou nám tento mesiac pomohli aj dobrovoľníci z British International School Bratislava v rámci ich projektu zdokonaľovania sociálnych zručností. Pomaly sa prebúdza aj naša záhrada, takže sa tešíme na našich dobrovoľníkov- záhradníkov.

 

Aj MY sme IT .

V novom roku nás čaká veľa výziev…. jednou z nich je adresnejšie reagovať na tému vzdelávania v digitálnom priestore. V komunitnom centre sa táto potreba a téma ukazuje ako dôležitá čím ďalej tým viac a štatistiky hovoria tiež jasnou rečou: „podiel osôb vo vekovej skupine 64 – 74 rokov s aspoň základnými zručnosťami je na Slovensku len 11 %, kdežto priemer EÚ v rovnakej skupine je 24% .Viac ako kedykoľvek predtým je zrejmé, že byť „online“ je potrebné nielen v rámci zamestnaní, ale že „všetci a každý človek“ by mal byť schopný bezpečne používať internet, mobilné zariadenia a byť integrovaný do digitálnej arény. Staršia generácia je riziková o to viac, keďže častokrát nemajú prístup k moderných technológiám, nedostávajú sa k nim potrebné informácie. U osamelých seniorov, bez kontaktu s rodinou, vnímame aj absenciu sprevádzania a praktického vzdelávania v týchto témach.

Ako to chceme riešiť my?

Chceme využívať medzigeneračný potenciál nášho komunitného centra, kde sa stretávajú nielen rôzne generácie, ale aj rôzne nápady, pohľady, idey a vzájomná pomoc. Práve tá bude v našom digitálnom vzdelávaní dôležitá. Prepájaním s mladšou generáciou (študentmi, dobrovoľníkmi…), individuálnymi stretnutiami so seniormi, chceme reagovať na potreby seniorov v rámci podpory digitálnych zručností podľa ich potrieb.

Každý piatok od 14:00 -16:00 môžete prísť na „osobnú konzultáciu“ so svojim telefónom, tabletom, notebookom a my sa pokúsime spolu s vami nájsť odpovede na vaše otázky.

Do spolupráce chceme prizvať aj odborníkov/čky z oblasti vzdelávania bezpečnosti na internete, kritického myslenia a z IT firiem. Spolu s nimi chceme návštevníkom centra a verejnosti ponúknuť odborný pohľad na témy ako dezinformácie, podvody, bezpečnosť na internete, či kritického myslenia. Témam sa budeme venovať počas celého roka, takže neváhajte a sledujte naše sociálne siete pre ďalšie info. 

A ak vás občas premáha skepsa a strácate sa v tejto dobe, pamätajte na to, čo raz povedal holandský básnik Godfried Bomans „ Aj táto doba sa raz bude volať „staré dobré časy“.“

Budúcnosť už nebude to, čo bývala a tak si spoločne pomáhajme vo výzvach tejto doby a poďme na to !:-)

Projekt podporil nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Comments are closed