Sme radi, že hudba, ako univerzálna reč ľudstva má v našom komunitnom centre svoju nezastupiteľnú úlohu… Dnes sa už takmer žiadne naše podujatie  nezaobíde bez svojej hudobnej časti. Pochopili sme, že hudba sa stáva liekom pre nás samých a mostom k druhým…

Od začiatku vojny sme mali možnosť spoznať  aj umelcov z Ukrajiny, ktorí nám  doteraz spríjemňujú niektoré naše podujatia. Tu sa všetci spájame aj bez slov a bez hraníc. Sú to dojemné a silné chvíle, cez hudbu vyjadrujúce smútok či  bolesť, ale aj nádej v ťažkých časoch, ktoré ukrajinský národ prežíva. Ukrajinská komunita so svojimi zvykmi, kultúrou a hudbou sa stala súčasťou nášho komunitného centra a veľmi nás obohacuje.

Vďaka podpore UNHCR môžeme pokračovať v prepájaní rôznych komunít prostredníctvom hudby a jedným z takýchto podujatí bolo aj hudobné vystúpenie našho slovensko-ukrajinského hudobného zoskupenie v rámci celoslovenskej dobrovoľníckej akcie Naše Mesto dňa 7.6.2024, ktorej sa u nás už po štvrtýkrát zúčastnili zamestnanci z ING Hubs Slovakia . Pozvanie prijali aj zástupcovia UNHCR na Slovensku . Program bol pestrý, účinkovali mladí aj skôr narodení, Slováci aj Ukrajinci.Mohli sme zažiť, ako hudba a radosť z nej, môžu pomôcť pri spájaní a prekonávaní ťažkých chvíľ…Súčasťou programu bola ja vernisáž obrazov, ktoré maľovali deti/rodiny z Ukrajiny, v rámci psychoterapeutickej podpory, ktorú dostávajú v našom komunitnom centre. V projekte Hudba bez Hraníc budeme pokračovať celé leto a v septembri vyvrcholí komunitným podujatím, na ktorom sa odprezentujú naši hudobníci, speváci aj tanečníci bez rozdielu veku, štátnej príslušnosti sociálneho postavenie a zdravotného hendikepu.

 

Comments are closed