V každej domácnosti sa nachádza stôl – veľký jedálenský alebo malý konferenčný, pri ktorom sa stretáva rodina, niekde pravidelne, niekde občasne. Stretnutie pri stole často sprevádza aj dobré jedlo – slávnostný obed alebo len malé občerstvenie.

Bez ohľadu na druh pohostenia je však stretnutie pri stole príležitosťou porozprávať sa, vymeniť si svoje skúsenosti, podeliť sa so zážitkami, ale aj starosťami, ktoré sú súčasťou života každého z nás. A takéto stretnutia “Pri spoločnom stole” organizujeme aj v našom komunitnom centre. Sú to stretnutia pri tvorivých aktivitách, pri rozhovoroch v Čajovni alebo Bez škatuliek, pri spoločnom varení , ale aj počúvaní hudby či strihaní látok.

 

Pridanou hodnotou týchto stretnutí je rúcanie  bariér a predsudkov – pri stole sa totiž stretnú starí s mladými, chorí so zdravými, Slováci  s cudzincami, bohatí s chudobnými. Spoločne riešime svoje boliestky a radosti  bez ohľadu odkiaľ prichádzame.

Vďaka finančnej podpore Hlavného mesta SR Bratislavy a fondu UNICEF tieto aktivity počas leta rozširujeme  aj o komunitné výlety, v rámci ktorých sa budeme stretávať pri spoločnom stole aj mimo nášho komunitného centra.

Prvé výlety sme zorganizovali v Danubiane a reštaurácii Sľuk v Rusovciach, na Mohyle M.R.Štefánika na Bradle, v reštaurácii U Jozefa II pri Holíčskom zámku a  v Marianke u bratov Tešiteľov. Výlety potešili nielen deti, ale aj rodičov a boli povzbudením  na duši aj na tele. Hlavne pri člnkovaní okolo Holíčskeho zámku  a jazdení na koníkoch v Jazdeckom areáli v Marianke . Už teraz sa tešíme  na ďalšie spoločné výjazdy …

Comments are closed