Medzi obľúbené  činností návštevníkov  v našom komunitnom centre, sa radia aktivity, kde sa cibria mozgové bunky a trénuje pamäť. Našich pravidelných návštevníkov  – seniorov, sme oslovili s ponukou vytvorenia „výjazdovej tréningovej skupiny”. Dňa 26.6. sme teda zrealizovali náš historicky prvý „výjazdový Tréning pamäti“ v zariadení pre seniorov Domov jesene života.

Stretnutie malo veľký úspech. Zabavili sa nielen účastníci, ale aj lektori – seniori, ktorí jednotlivé stanovištia pripravili. Každé stanovište bolo zamerané na iný zmysel, takže si účastníci precvičili nielen mozog, ale aj celé telo. Od vizuálnych hádaniek, cez vône a zvuky až po hmatové a chuťové cvičenia. Tešíme sa pozitívnej spätnej väzbe od účastníkov, ale aj od našich lektorov – seniorov. Veríme, že sa pri trénovaní pamäti budeme stretávať aj naďalej.

 

Ďalšie vzácne stretnutie sa nám podarilo zorganizovať v jeden horúci letný štvrtok. V priestoroch našej komunitnej záhrady sa nám dňa 4.7. podarilo spojiť rôzne národnosti aj rôzne generácie. Zúčastnili sa ho naši priatelia z DS Lamač, DSS Rozsutec, deti a mladí z ukrajinskej aj slovenskej komunity v rámci komunitného tábora.  Deti si pripravili zaujímavý hudobno – náučný program, kde sa účastníci aktívne zapájali. Vystúpili deti so svojim tancom a spevom, naši dobrovoľníci Romanko a Karolínka predviedli svoj spoločný hudobný repertoár známych piesní a nechýbal ani kvíz, do ktorého sa aktívne zapájali aj seniori spoločne s deťmi.

 

 

Ako sa hovorí: „ byť šťastný znamená robiť šťastným iných“. Veríme, že aj cez tieto  aktivity sa nám podarilo aspoň nachvíľu sprostredkovať pocit šťastia a blízkosti iným. Tešíme sa, že v podobných aktivitách budeme pokračovať aj od septembra.

 

Projekt realizovaný s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislavy a taktiež sa tento projekt uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Henkel Slovensko

Comments are closed