A spolu kráčame ďalej…

Vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis môžeme už tretí rok zlepšovať naše komunitné centrum a rozvíjať predovšetkým projekty, zamerané na bezodpadovú domácnosť a pomoc sociálne slabším. V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a Tesco Expres Brestovka sa snažíme o ďalšie využitie už nepredajných potravín, predovšetkým ovocia a zeleniny. Tento rok sme preto  finančnú pomoc využili hlavne na  dovybavovanie našej kuchynky ďalšími spotrebičmi, aby sme mohli v týchto aktivitách  pokračovať.

Ďakujeme… A spolu kráčame ďalej…