V novom roku nás čaká veľa výziev…. jednou z nich je adresnejšie reagovať na tému vzdelávania […]
Ani sa nechce veriť, ako rýchlo ubehlo tých 9 rokov a tento rok oslávime v novembri […]
Rok 2023 sa pomaly chýli ku koncu. Tento rok bol opäť rokom zaujímavým, plným nových výziev. […]
Cez leto sa naša ateliérová  miestnosť premenila na šijaciu dielňu, kde naše dobrovoľníčky z Ukrajiny vytvárali  […]
Leto sa neodmysliteľne spája s oddychom, zábavou, načerpaním nových síl a pestrých zážitkov. A tak je […]
Zabezpečovanie  základných životných potrieb býva pre väčšinu z nás  ľahkou záležitosťou, avšak pre tých, ktorí sa […]
Začiatok júna býva už každoročne vyhradený najväčšej dobrovoľníckej akcii na Slovensku, ktorú organizuje Nadácia Pontis “ […]
Mesiac máj je spojený každoročne aj s maturitami. Skúškou dospelosti sa stávajú z našich detí dospelí […]
Vďaka Nadácii Henkel Slovensko a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy  pokračujeme aj tento rok v spájaní […]
Krásne počasie vylákalo do našej komunitnej záhrady nielen našich stálych dobrovoľníkov, ale v rámci Zelených dní, […]