Leto sa neodmysliteľne spája s oddychom, zábavou, načerpaním nových síl a pestrých zážitkov. A tak je […]
Zabezpečovanie  základných životných potrieb býva pre väčšinu z nás  ľahkou záležitosťou, avšak pre tých, ktorí sa […]
Začiatok júna býva už každoročne vyhradený najväčšej dobrovoľníckej akcii na Slovensku, ktorú organizuje Nadácia Pontis “ […]
Mesiac máj je spojený každoročne aj s maturitami. Skúškou dospelosti sa stávajú z našich detí dospelí […]
Vďaka Nadácii Henkel Slovensko a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy  pokračujeme aj tento rok v spájaní […]
Krásne počasie vylákalo do našej komunitnej záhrady nielen našich stálych dobrovoľníkov, ale v rámci Zelených dní, […]
Svetový deň pohybu k zdraviu sme si pripomenuli  10. mája. V tento deň, by mal každý […]
„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“ […]
Sviatky jari sme začali oslavou Medzinárodného dňa žien, na ktorý nám prišla zaspievať pánska zostava speváckeho […]
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožucha zima mu bude…“ Tieto slová známej piesne sme […]