Cieľová skupina: deti a mládež od 6 do 26 rokov   

Aktivity: Astronomický krúžok, Doučovanie, Výučba hry na flautu a klavír, Ping-pong, Divadelný krúžok, Tvorivé dielne, Spoločenské hry, Varenia a pečenie, Šitie a vyšívanie,  Letné tábory, Vlastné projekty mladých ľudí

Opis: Zapojenie mladých ľudí do neformálneho vzdelávania, tvorbou vzdelávacích materiálov na rôzne celospoločenské témy: mladí ľudia pripravia svojim rovesníkom, príp. mladším ročníkom rôzne prezentácie, aktivity, úlohy a videá. Chceme podporovať u mladých ľudí tvorivé myslenie, kreativitu a ponúknuť im možnosť aktívneho a zmysluplného trávenia voľného času.

Doba trvania projektu: neobmedzene 

Projekt podporili: Bratislavský samosprávny kraj, Zurich Foundation