Cieľová skupina: deti a mládež od 6 do 18 rokov   

Aktivity: Doučovanie, Výučba hry na klavír, bicie nástroje či gitaru, Ping-pong, Tvorivé dielne, Spoločenské hry, Varenia a pečenie, Šitie a vyšívanie,  Letné tábory, Vlastné projekty mladých ľudí, dobrovoľníctvo

Opis: Ponúknutím alternatívy vo forme aktívnych  voľnočasových aktivít môžu vyjsť zo svojich jednotlivých online bublín a vytvárať si a budovať nové priateľstvá, zdieľať svoje problémy a pohľady na svet a racionálne pristupovať k ich riešeniam. Okrem priateľstiev  v klube  môžu deti a mládež získavať  nové zručnosti napr. šitie, vyšívanie, štrikovanie, pletenie košíkov  a znalosti a rozhľad vo viacerých oblastiach vzdelávania – ekológia spojená s praktickými ukážkami  práce v záhrade, ďalej finančná gramotnosť, jazykové vzdelávanie, ale aj dobrovoľníctvo v rámci vlastných aktivít. Pre jednotlivcov, ktorí by chceli svoj potenciál aktívne využiť, tak ponúknutie možnosti a priestoru pre vytvorenie vlastných aktivít. Zapojenie mladých ľudí do neformálneho vzdelávania, tvorbou vzdelávacích materiálov na rôzne celospoločenské témy: mladí ľudia pripravia svojim rovesníkom, príp. mladším ročníkom rôzne prezentácie, aktivity, úlohy a videá. Chceme podporovať u mladých ľudí tvorivé myslenie, kreativitu a ponúknuť im možnosť aktívneho a zmysluplného trávenia voľného času.

Doba trvania projektuneobmedzene

Projekt podporili: Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Dúbravka