Medzigeneračné stretnutie

Po dlhej prestávke, o ktorú sa nám postarala korona, sa nám konečne podarilo zorganizovať milé stretnutie s našimi seniormi zo zariadenia pre seniorov Domov jesene života,  s osamelými seniormi v rámci komunity a taktiež s mamičkami a ich deťmi.  Deti z neďalekej škôlky pod vedením p. učiteľky Filipčíkovej nám zahrali divadielko, zatancovali a spolu sme si aj zaspievali.  Odmenou nám boli usmiate tváre všetkých prítomných 🙂

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Táto aktivita sa uskutočnila aj vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko a MČ Dúbravka. Ďakujeme 🙂