O krok ďalej k pomoci

Je tu druhá vlna epidémie a naše komunitné centrum sa opäť zatvorilo pre verejnosť. Ale len v rámci voľnočasových aktivít.

 Už počas prvej vlny naše dvere ostali otvorené … pre pomoc, ktorú zrazu potrebovala komunita. Nákupy, šitie rúšok, telefonáty osamelým  seniorom, Zberňa šatstva namiesto zatvorených obchodov, materiálna a potravinová pomoc mnohodetným rodinám a osamelým rodičom, ktorí prišli o príjem.

Napriek miernemu zlepšeniu situácie počas leta, klientov, ktorí potrebujú nielen materiálnu , ale aj sociálno- poradenskú pomoc, stále pribúda.

Vďaka finančnej podpore projektu „O krok ďalej k pomoci „ zo strany Mestskej časti Dúbravka  môžeme pokračovať v tejto činnosti, ktorá  sa z nášho pohľadu už stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho komunitného centra.

Ďakujeme aj spoločnosti Lidl za možnosť zapojiť sa do projektu „Podeľ sa a pomôž“ a Bratislavskej arcidiecéznej charite byť súčasťou projektu „ Pošli tašku“.