Komunitné centrum spája generácie a všetky sociálne vrstvy v rôznych oblastiach.

Naše súčasné projekty:

  1. Druhá šanca
  2. Mladí – mladým
  3. Späť k sebe navzájom
  4. Iní a predsa rovnakí
  5. V komunitnej záhrade to žije