Komunitné centrum spája generácie a všetky sociálne vrstvy v rôznych oblastiach.

Naše súčasné projekty:

  1. Druhá šanca – robíme niečo pre planétu
  2. Mladí – mladým – učíme sa nie len v škole
  3. Späť k sebe navzájom – medzigeneračné stretnutia
  4. Keď odlišnosť spája
  5. Komunitná záhrada – žijeme v nej spolu
  6. Som tu pre teba
  7. Hudbou žijeme, hudbou spájame