Aktivity: materiálna a sociálna pomoc, poradenstvo, voľnočasové aktivity, výučba slovenského jazyka, začlenenie medzi miestnu komunitu. 

Opis: Všetkých nás zasiahla vojnová situácia u našich východných susedov. Mnoho Ukrajicov bolo nútených opustiť svoju rodnú krajinu. Mnoho z nich našlo dočasné útočisko aj na Slovensku. Aj do nášho komunitného centra prichádzajú pre materiálnu, sociálnu pomoc či poradenstvo. Avšak mnohí z nich hľadajú priestor, kde by sa cítili prijatí, vypočutí a mohli aj sami niečím prispieť.  Okrem materiálnej pomoci a poradenstva im ponúkame možnosti zapájania do našich aktivít spolu s ľuďmi z našej slovenskej komunity. Chceme aj takto zcitlivovať našu spoločnosť k potrebám iných, pretože ako sa hovorí, viac je raz niečo (s niekým zažiť ) ako o tom počuť. Takto sme napr. objavili našu Irynu, ktorá nám veľmi pomáha pri všetkom:-), Iru – nadanú krajčírku, Svetlanu a Oxanu – učiteľky angličtiny, Olenu, ktorá rada pomáha pri tvorivých činnostiach, niekoľko nadaných hudobníčok a mnoho ďalších úžasných žien.

Doba trvania: od marca 2022

Tieto aktivity môžeme realizovať vďaka finančnej podpore: UNHCR, Živá komunita s Opaviou v Nadácií Pontis, SOZA, Nadácia Tesco, MČ Dúbravka