V rámci projektu ponúkame návštevy osamelých a opustených ľudí, najmä seniorov, aby sa zmiernila ich izolovanosť, aby sa necítili sami, mali pocit, že nie sú zbytoční a možno našli aj viac radosti zo života. Náplňou návštev môžu byť rozhovor, čítanie/výmena kníh, modlitba, lúštenie krížoviek, prechádzka a pod, podľa potrieb klienta/tky. Návštevy sú vykonávané vyškolenými dobrovoľníkmi zadarmo. Pravidelne sa stretávame s odborníčkami z oblasti soc. práce a psychológie, ktoré nás našou službou sprevádzajú. Aj keď hlavnou cieľovou skupinou sú seniori v domácnostiach, máme veľmi dobrú spoluprácu so zariadením pre seniorov Domov jesene života na Hanulovej ulici v Dúbravke.

Ak máte záujem o návštevy alebo poznáte niekoho, kto by mal o takúto službu záujem, vyplňte, prosím, prihlášku záujemcu a pošlite ju na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške 

alebo nás kontaktujte na tel. č. uvedenom v prihláške.

Ak máte záujem v tomto projekte pracovať ako dobrovoľník, vyplňte, prosím, prihlášku dobrovoľníkov a pošlite ju na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške alebo nás kontaktujte na tel. č. uvedenom v prihláške.

Rady vám poskytneme ďalšie informácie.

Mail: komunita@centrumrodiny.sk 

Eva Tiňová a Beáta Michniaková