Robiť veci inak alebo Aby dvere ostali otvorené…

Robiť veci inak alebo Aby dvere ostali otvorené…

Korona kríza, Covid 19, pandémia – výrazy, ktoré sme pre 9.marcom 2020 moc nevnímali a neprikladali sme im veľký význam. Po 9.marci zasiahli do našich životov obrovským tlakom. Takým, aký sme mnohí z nás za svojho života ešte nezažili. A zasiahli aj do života nášho komunitného centra. Jeho brány sa týmto dňom definitívne zavreli pre širokú verejnosť a zastavili sa všetky dovtedy prebiehajúce aktivity. Na chvíľu sa zastavil v priestoroch komunitného centra čas. Ale naozaj len na chvíľu. Keďže komunita je fenomén, ktorá svoj význam pochopí možno viac v tých ťažkých časoch ako tých lepších, začali sa u nás diať veci, dovtedy  nevídané. Začali sme robiť veci inak…

Hneď v prvých dňoch sme pochopili potrebu rúšok a ich nedostatok na trhu, tak sme sa spojili s OZ Sobi a začali sme šiť rúška pre miestnu komunitu, pre seniorov v DSS, pre sociálne slabých, ktorí si prichádzali pre potravinovú pomoc, ale aj pre zdravotníkov na Kramároch a všetkých, ktorí nás oslovili. Po našej výzve na FB nám ľudia začali nosiť látky, nite, gumičky, ale pomohli nám aj finančne, nakoľko sme prišli o všetky finančné zdroje, ktorými sme pokrývali prevádzku. A začali prichádzať aj dobrovoľníci  –   na šitie rúšok, ktorých sme  ušili  už 500 kusov a na  pomoc seniorom, ktorí uviazli v rámci odporúčaní vlády vo svojich domovoch a obmedzili pohyb. Začali sme zisťovať ich potreby, pomáhať s nákupmi, udržiavať s nimi kontakt po telefóne a vďaka spoločnosti Radiolan, ktorá nám poskytuje internetové pripojenie , sme s našimi seniormi ostali  v kontakte aj cez internet. Zapojili sme sa do projektu Pošli tašku, organizovaného Bratislavskou arcidiecéznou charitou. Taktiež sme napísali vlastný projekt Robiť veci inak, ktorý sa uskutočňuje v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange. Ďakujeme aj spoločnosti Core4 Advertising s.r.o, ktorá nám pomohla s marketingovými   darovacími  kampaniami, spoločnosti Vive Group s.r.o za poskytnutie finančného daru, Nadácii Z Zurich Foundation  a všetkým darcom- jednotlivcom, ktorí reagovali na naše výzvy – žiadosti o pomoc a finančnú podporu.

 V apríli sa k našim povinnostiam pridala aj starostlivosť o komunitnú záhradu, nakoľko príroda nepozná kompromisy ani karanténu. A opäť nám pomohli miestni aktívni dobrovoľníci, návštevníci centra, ale aj dobrovoľníci, ktorí prichádzali cez Bratislavské dobrovoľnícke centrum, príp. na základe našich FB výziev a taktiež Nadácia ZSE, ktorá finančne podporila náš projekt Príroda v meste piatimi zmyslami.

Príchodom každého nového dobrovoľníka, darcu, podporovateľa získavame väčšie presvedčenia o skutočnosti, že komunitné centrum má význam a je dôležitou súčasťou spoločnosti. Do dnešného dňa nám pomáha intenzívne 25 dobrovoľníkov, ktorým touto cestou tiež úprimne ďakujeme.

Dnešné časy nám dávajú za pravdu, že päť rokov budovania komunitného centra na princípoch vzájomnej spolupatričnosti, solidarite, aktívnej angažovanosti jednotlivca, ale aj firiem nebolo zbytočných.

Epidémia neskončila, kríza si vyžiada ešte veľa odriekania a pred nami stoja nové výzvy, s ktorými sa chceme popasovať. Spolu to zvládneme. Ďakujeme.

A  Dvere ostanú otvorené….