Cieľová skupina: aktívni starší ľudia

Aktivity: dobrovoľnícka činnosť, pomoc pri skrášľovaní záhrady, pomoc pri organizovaní aktivít, triedení oblečenia, športové aktivity, tvorivé medzigeneračné aktivity, medzigeneračné komunitné kultúrne stretnutia, Menora – návštevy seniorov, asistencia, sprevádzania, doučovanie
Opis: starší ľudia tvoria v našom komunitnom centre dôležitú súčasť. Sú prirodzenou súčasťou našich aktivít a svojou prítomnosťou nám pomáhajú inak sa pozerať na svet a obohacujú náš priestor. Preto sa snažíme o to, aby sme nielen naďalej dávali priestor pre tých, ktorí už naše centrum poznajú, ale chceme, aby sa u nás mohli realizovať aj iní starší ľudia, ktorí sa ešte cítia vitálni a chcú byť súčasťou komunity. Jedným zo zámerov tohto projektu je taktiež eliminovať pocity samoty, izolácie a frustrácie, ktoré častokrát prichádzajú ruka v ruke s ťažkými časmi (najmä „vďaka“ pandémii aj vojnovému konfliktu), ktoré prežili alebo prežívajú.
Doba trvania: neobmedzene
Projekt podporili: Nadácia Henkel Slovensko, Hlavné mesto SR Bratislava.