Cieľová skupina: deti zo sociálne znevýhodneného prostredia od 6 do 16 rokov, dobrovoľníci/čky

Aktivity: doučovanie, pomoc so školskými úlohami, aktívne trávenie voľného času  

Opis: Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa počas celého školského roka stretávajú s prideleným dieťaťom raz týždenne na 2 hodiny v našich priestoroch . Pomáhajú mu s prípravou do školy, písaním domácich úloh, opakujú s ním prebrané učivo a následne s dieťaťom trávia čas hraním sa hier a rozprávaním o tom, čo za posledný týždeň zažilo. Medzi dieťaťom a dobrovoľníkom/čkou sa vytvára vzťah, ktorý je pre dieťa veľmi prospešný. Do daného projektu je u nás zapojených aktuálne 7 detí a 7 dobrovoľníkov. Doučovanie sa koná individuálne – jedno dieťa má „svojho“ dobrovoľníka/čku. 

Doba trvania: 1.9.2021 do 30.6.2024

Projekt podporili: Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Viac informácií TU