Cieľová skupina: široká verejnosť, komunita

Aktivity: Charitná činnosť; inkluzívne aktivity; medzigeneračné aktivity; dobrovoľníctvo; aktivity pre rodiny; oživenie komunitného života. 

 

Opis: Pandémia, ktorá nám zmenila životy pred vyše dvoma rokmi sa pomaličky dostáva do úzadia a svet sa vracia do „normálu“. Toto dvojročné obdobie obmedzení  sa podpísalo i na osobných stretnutiach komunity. Odzrkadlilo sa to aj v našom komunitnom centre. Avšak, napriek pandémií, pokračujeme a snažíme sa reagovať na potreby komunity. Sme presvedčení, že všetky aktivity nášho centra ponúkajú priestor pre ľudí, kde sa môžu bezpečne stretávať a vzájomne sa obohacovať. Veríme, že spájať komunitu má zmysel. 

Doba trvania: neobmedzene

Tieto aktivity môžeme realizovať vďaka finančnej podpore: Zurich Foundation, MČ Karlová Ves,  Nadačného fondu Mercedes- Benz Financial Services pri Nadácii Pontis.