Spolupráca

Ak sa spoznáš v popisoch uvedených nižšie, neváhaj a napíš nám na e-mail: info@centrumrodiny.sk.

Hľadáme:

1. Dobrovoľníkov

Ak máš dve ochotné ruky a veľké srdce, prípadne rád spoznáš ľudí so spoločným záujmom, staň sa dobrovoľníkom v našom Centre! Môžeš sa zapojiť do už prebiehajúcich činností (práca s deťmi a mladými, pomoc rodinám s deťmi, brigády pre obnovu nášho Centra…) alebo prísť s návrhom vlastnej činnosti, ktorá by doplnila ponuku aktivít nášho Centra rodiny.

2. Sponzorov

Keďže je naše Centrum neziskovou organizáciou, budeme vďační za každú pomoc, či už finančnú alebo materiálnu. Ak by si sa rozhodol pre sponzorstvo akejkoľvek formy, radi sa o tom dozvieme.

3. Aktivistov – Máš nápad, realizuj sa!

Ak hľadáš miesto, kde by si mohol uplatniť svoje schopnosti, vedomosti, či jednoducho máš chuť byť súčasťou a priložiť ruku k dielu, môžeš ponúknuť vlastnú aktivitu alebo program. Ak je tak, napíš nám!

4. Aktivistov – Hľadáš priestor pre svoje aktivity? Kontaktuj nás!

Naše priestory je možné využiť aj pre súkromné účely. Ak by si hľadal priestor pre konanie svojich vlastných aktivít, kontaktuj nás a môžeme sa dohodnúť.

Spolupracujúce subjekty

 • Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ktoré nám pomáha pri hľadaní našich dobrovoľníkov.
 • Nadácia Pontis nám pomáha pri hľadaní dobrovoľníkov a realizácií dobrovoľníckych projektov.
 • DePaul Slovensko je neziskovou organizáciou zameranou na pomoc ľuďom bez domova, ktorá okrem zabezpečovania základných životných potrieb (nocľah, oblečenie, jedlo) pre človeka poskytuje aj sociálne poradenstvo a možnosti riešenia ťažkých životných situácií ľudí odkázaných na pomoc iných.
 • DSS Rozsutec je rezidenčné zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby 32 ľuďom s duševnými poruchami a poruchami správania po skončení školskej dochádzky, väčšinou až do konca života. Sídli v Lamači a jeho klienti pomáhajú komunitnému centru jednoduchými prácami, ako je napr. upratovanie, chlapská pomoc v záhrade a v neposlednom rade aj živou osvetou tým, že sú síce iní, ale vo svojom srdci rovnako hľadajú dobro, spolupatričnosť a priateľské medziľudské vzťahy ako všetci ostatní.
 • OZ Čmelík je združenie, ktoré sa orientuje na voľnočasové aktivity detí so špeciálnymi potrebami. Hlavným cieľom združenia je deti integrovať medzi bežnú populáciu detí aj dospelých. Všetky aktivity sa snažia členovia združenia priblížiť bežnému životu, a tým deti pripraviť na zvládanie záťažových situácií.
 • Bratislavská arcidiecézna charita, s ktorou pracujeme na rôznych projektoch spojených s pomocou tým, ktorí to najviac potrebujú.
 • Domov Jesene života seniori z tohto zariadenia sa stretávajú v našich priestoroch na medzigeneračných podujatiach a majú tak možnosť zdieľať svoje skúsenosti mladším generáciám.
 • Domov pre seniorov Lamač
 • Zariadenie pre seniorov Náruč Senior & Junior je zariadenie, ktorého poslaním je poskytnúť odbornú pomoc odkázaným seniorom a podporu opusteným matkám s deťmi v núdzi.
 • Slovenský červený kríž, ktorý nám poskytuje prepravu seniorov z domovov k nám na medzigeneračné tvorivé dielne
 • OZ Pátrač Tino Spoločne pracujeme na niektorých projektoch zameraných na spoznávanie nášho mesta zábavnou formou, vďaka brožúrkam, ktoré sa pravidelne vydávajú na dobrodružstvo spolu s nami. 
 • OZ Aksen je komunitná a informačná platforma, ktorá sa usiluje o aktivizáciu seniorov, ich spoločenskú integráciu a prepojenia.
 • Teach for Slovakia  spájame ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnú prácu, chcú mať pozitívny dopad na spoločnosť a chcú rozvíjať svoje zručnosti.
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), súčasne poskytuje služby metodického, poradenského a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických pracovníkov škôl.
 • Šachový klub Dúbravan
 • Rímskokatolícka farnosť Dúbravka
 • Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Dúbravke
 • Doma u Kapucínov vytvára pre ľudí v ťažkej životnej situácii priestor nielen pre uspokojenie základných životných potrieb, ale tiež ponúka odbornú pomoc pri riešení ich problémov.
 • Mestská časť Dúbravka
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Hlavné mesto SR Bratislava
 • Trnavská Univerzita a Univerzita Komenského – na základe uzatvorených Dohôd o zabezpečovaní odbornej praxe pre študentov vykonávajú v našom komunitnom centre prax študenti vysokých škôl.
 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti. Spolupracujeme s Gymnázium Bilíkova, Gymnázium L. Sáru, SPŠ Sv. Františka z Assisi.
 • V spolupráci s Okresným súdom Bratislava IV slúži naše komunitné centrum aj ako pracovisko na výkon trestu povinnej práce. Odsúdení za ľahšie prečiny (napr. jazda pod vplyvom alkoholu, pytliactvo, sprenevera, atď.) nám pomáhajú v rámci odpracovania súdom stanoveného počtu hodín pri údržbe budovy, úprave záhrady, ale aj pri organizovaní podujatí a aktivít.
 • Úrad práce a sociálnych vecí  naše komunitné centrum slúži aj ako pracovisko na výkon aktivačných prác.
 • Potravinová banka Slovenska činnosť potravinovej banky spočíva v darovaní a rozdeľovaní a jej práca sa opiera o dobrovoľnú bezplatnú pomoc a darcovstvo. Prebytočné potraviny sa nestanú odpadom, pokiaľ sa nájde možnosť ich spotrebovať.

Kontakt

E-mail: info@centrumrodiny.sk

Mobil: 0944 834 313 alebo 0940 333 894

IČO: 37 924 320
DIČ: 2022120859

Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 2512 6008, Tatra banka, a.s.

Spojenia:

MHD: zastávka Švantnerova autobusy: 83,84,20
električky: 4, 5, (nad Tesco Expres po schodoch hore).

Kontaktujte nás