Teach For Slovakia

Prvého apríla nás navštívili zástupcovia Teach For Slovakia a zástupcovia Základná škola, Nejedlého 8, Bratislava. Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy poslanca Mestská časť Bratislava-Dúbravka Igor Mravec a jeho cieľom bolo zistiť možnosti spolupráce a zapojenie žiakov do dobrovoľníctva a komunitného života. Veríme, že stretnutie prinesie už čoskoro želané ovocie.