Zrealizované projekty v roku 2021: Opäť spolu – Nadácia Pontis – ,,Naše Mesto“ Druhá šanca – Nadácia Tesco – ,,Vy rozhodujete, my pomáhame“ 8. edícia Iní a predsa rovnakí – Nadačný fond Mercedes- Benz Financial Services pri Nadácii Pontis, Zurich Foundation, Mestská časť Bratislava Dúbravka    

Viera, nádej, láska

Vďaka finančnej podpore Bratislavskej arcidiecéznej charity v programe CreoCaritas sme mohli pokračovať v rozbehnutých charitných aktivitách pre ľudí v núdzi, ale taktiež sa viac spojiť

Read More »

Druhá šanca

Vďaka finančnej podpore Nadácie Tesco v projekte „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa nám už druhú edíciu darí zachraňovať vyhodené potraviny, ktoré nespĺňajú obchodné štandardy –

Read More »

„Pre rodiny“

Vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu plnenia funkcií rodiny sme zrealizovali aktivity zamerané na stretávania rodičov s deťmi na materskej/rodičovskej

Read More »

Žijeme nie len online

Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja v komunitnom centre vzniklo množstvo aktivít, kde mohli mladí ľudia aktívne tráviť voľný čas a  v poobedných hodinách bola

Read More »

Späť k sebe navzájom

Vďaka finančnej podpore Hlavného mesta SR Bratislava, Nadácií Henkel, Nadácie mesta Bratislavy, Nadácie Orange, Mestskej časti Bratislava Dúbravka. Realizáciou projektu „Späť k sebe navzájom“ sme

Read More »

Záhrada nás volá

Vďaka finančnej podpore Nadácie HB Reavis podarilo využiť potenciál našej komunitnej záhrady. Naďalej sa nám darilo zo záhrady urobiť aj edukatívne prostredie, v ktorom návštevníci

Read More »

Iní a predsa rovnakí

 Vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava Dúbravka, Nadačného fondu Mercedes- Benz Financial Services pri Nadácii Pontis, Zurich Foundation sa nám podarilo zrealizovať inkluzívny projekt, ktorého

Read More »

Hurá spolu do záhrady!

Vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE, našich dobrovoľníkov a miestnej komunite sa nám opäť podarilo skrášliť našu komunitnú záhradu. Do zveľaďovania záhrady boli zapojené deti, mládež,

Read More »

Učíme sa nie len v škole

Vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava – Dúbravka sa nám podarilo zrealizovať projekt zameraný na neformálne vzdelávanie a trávenie voľného času aktívne a zmysluplne. Stretnutia boli

Read More »

Opäť spolu

Vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis v projekte „Naše Mesto“ sme pokračovali vo zveľaďovaní komunitnej záhrady a okolitého areálu, ktorý patrí k budove komunitného centra a

Read More »