Aktivity sú určené pre deti a mládež od 6 do 15 rokov. Fungujú na princípoch nízkoprahovosti, teda dostupnosti pre každého. Deti a mládež sa môžu zapojiť do rôznych aktivít, napr. zahrať si pingpong, stolný futbal, spoločenské hry, niečo si vytvoriť, niečomu sa priučiť alebo len tak si oddýchnuť a porozprávať sa so svojimi rovesníkmi alebo lektormi aktivít, ktorí sú ochotní poskytnúť rady v bežných aj v zložitých životných situáciách, prípadne pomôcť pri doučovaní.

Aktivity momentálne prebiehajú v areály komunitného centra.

Pondelok

14:00 – 16:00

Streda

14:00 – 16:00

Piatok

14:00 – 16:00

 

 

Kontakt: info@centrumrodiny.sk, 0944 834 313 alebo na FB