Aktivity sú určené pre deti a mládež od 6 do 15 rokov. Fungujú na princípoch nízkoprahovosti, teda dostupnosti pre každého. Deti a mládež sa môžu zapojiť do rôznych aktivít, napr. zahrať si pingpong, stolný futbal, spoločenské hry, niečo si vytvoriť, niečomu sa priučiť alebo len tak si oddýchnuť a porozprávať sa so svojimi rovesníkmi alebo lektormi aktivít, ktorí sú ochotní poskytnúť rady v bežných aj v zložitých životných situáciách, prípadne pomôcť pri doučovaní.

Ponúkané aktivity:

Pondelok:

15:00-17:00 Francúzska konverzácia

16:00-17:00 Pinpong so seniormi

16:00-18:00 Keramický krúžok

Utorok:

17:00-19:00 Astronomický krúžok

Streda:

14:00-16:00 Pletenie košíkov

15:00-16:00 Africké tance

15:30-17:00 Divadelný krúžok

16:30-17:30 Anglická konverzácia s Davidom

Štvrtok:

14:00-17:00 Funny poobedia s Naoir

Piatok:

14:00-17:00 Klubová činnosť (voľné hry, spoločenské hry)

 

Kontakt: info@centrumrodiny.sk, 0944 834 313 alebo na FB