Záhradná slávnosť

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať Záhradnú slávnosť – Karin a jej malým nádejným hercom za vystúpenie o Snehulienke, Škola Breaku za breake dance, Taekwon-Do ITF Škola Horangi Bratislavaza ukážky taekwon-do, Pátrač Tino za veselé súťaže, študentom z Gymnázium Bilíkova 24 za pomoc pri občerstvení a jednotlivých stanovištiach, pánovi Ferkovi za zorganizovanie pingpongového turnaja, maminám za výborné koláče a všetkým, ktorí prišli a dobre sa zabavili. Súčasťou bola aj výstava obrazov našich malých aj veľkých umelcov – autistov a mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Už onedlho pripravujeme v spolupráci s OZ Čmelík aj dražbu týchto obrazov . Finančný výťažok bude základom pre vybudovanie terapeutickej miestnosti, ktorá im pomôže zlepšovať ich psychickú pohodu. Najbližšie sa vidíme na Hodovom posedení v septembri. Tešíme sa

Kontakt

E-mail: info@centrumrodiny.sk

Mobil: 0944 834 313 alebo 0940 333 894

IČO: 37 924 320
DIČ: 2022120859

Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 2512 6008, Tatra banka, a.s.

Spojenia:

MHD: zastávka Švantnerova autobusy: 83,84,20
električky: 4, 5, (nad Tesco Expres po schodoch hore).

Kontaktujte nás