Zberňa šatstva opäť otvorená

Milí priatelia, po minuloročnej skúsenosti sme sa rozhodli v našej Zberni šatstva pokračovať v nezmenenom režime.
Určili sme zberné dni, ktoré budú každý prvý pondelok v mesiaci v čase od 10:00-12:00 a od 16:00-18:00.

Darované veci nám doneste čisté v taškách alebo vreciach, ktoré nepotrebujete (vchod zhora od šachovnice).
V žiadnom prípade nám nenoste veci po starých rodičov ako obleky, kožuchy, kostýmy a blúzky.


Ďakujeme za pochopenie a veríme, že darované veci splnia svoj účel a pomôžu ich adresátom prekonať ťažké životné situácie. A nestanú sa len predmetmi, ktoré v sebe zanechávajú nostalgické spomienky lepších čias a aj napriek ich nevyužiteľnosti sa ich majitelia nechcú zbaviť jednoduchým vyhodením do zberných nádob.