Milí priatelia, po minuloročnej skúsenosti sme sa rozhodli v našej Zberni šatstva urobiť niekoľko zmien.

Určili sme zberné dni, ktoré budú každý prvý pondelok v mesiaci v čase od 10:00-12:00 a od 16:00-18:00. Konkrétne termíny Zberných dní:

2.12.2019

13.01.2020

03.02.2020

02.03.2020

06.04.2020

04.05.2020

01.06.2020

Darované veci nám doneste čisté v taškách alebo vreciach, ktoré nepotrebujete (vchod zhora od šachovnice).

V žiadnom prípade nám nenoste veci po starých rodičov ako obleky, kožuchy, kostýmy a blúzky.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že darované veci splnia svoj účel a pomôžu ich adresátom prekonať ťažké životné situácie. A nestanú sa len predmetmi, ktoré v sebe zanechávajú nostalgické spomienky lepších čias a aj napriek ich nevyužiteľnosti sa ich majitelia nechcú zbaviť jednoduchým vyhodením do zberných nádob.

Bazovského 6, 841 01 Bratislava

E-mail: info@centrumrodiny.sk

Mobil: 0944 834 313