Zrealizované projekty do roku 2023 podporili: Z Zurich Foundation, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia mesta Bratislavy, Nadačný fond Mercedes Benz Financial services pri Nadácii Pontis, EU- Care pri NDS, MPSVaR, SOZA, Magistrát hl.mesta Bratislavy, MČ Dúbravka, Živá komunita s Opaviou pri Nadácii Pontis, UNHCR, Nadácia Henkel Slovensko, Nadácia Tesco, Nadácia ZSE, Nadácia HB Reavis, Nadácia SPP, MČ Karlova Ves, CreoCaritas, Nadácia Pontis a mnohí ďalší . Ďakujeme

So šedinami rátame

Vďaka finančnej podpore Nadácie Henkel Slovensko a Hlavného mesta SR Bratislava sa nám podarilo vniesť do komunity opätovný život cez spájanie a obohacovanie generácií ako aj

Read More »

Viera, nádej, láska

Vďaka finančnej podpore Bratislavskej arcidiecéznej charity v programe CreoCaritas sme mohli pokračovať v rozbehnutých charitných aktivitách pre ľudí v núdzi, ale taktiež sa viac spojiť

Read More »

Druhá šanca

Vďaka finančnej podpore Nadácie Tesco v projekte „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa nám už druhú edíciu darí zachraňovať vyhodené potraviny, ktoré nespĺňajú obchodné štandardy –

Read More »

„Pre rodiny“

Vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu plnenia funkcií rodiny sme zrealizovali aktivity zamerané na stretávania rodičov s deťmi na materskej/rodičovskej

Read More »

Žijeme nie len online

Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja v komunitnom centre vzniklo množstvo aktivít, kde mohli mladí ľudia aktívne tráviť voľný čas a  v poobedných hodinách bola

Read More »

Späť k sebe navzájom

Vďaka finančnej podpore Hlavného mesta SR Bratislava, Nadácií Henkel, Nadácie mesta Bratislavy, Nadácie Orange, Mestskej časti Bratislava Dúbravka. Realizáciou projektu „Späť k sebe navzájom“ sme

Read More »

Záhrada nás volá

Vďaka finančnej podpore Nadácie HB Reavis podarilo využiť potenciál našej komunitnej záhrady. Naďalej sa nám darilo zo záhrady urobiť aj edukatívne prostredie, v ktorom návštevníci

Read More »

Iní a predsa rovnakí

 Vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava Dúbravka, Nadačného fondu Mercedes- Benz Financial Services pri Nadácii Pontis, Zurich Foundation sa nám podarilo zrealizovať inkluzívny projekt, ktorého

Read More »