Aktuálne prebiehajú tieto aktivity:

Pondelok od 9:00 do 11:30 „Miš-maš“ komunita SK/UK (hráme sa, tvoríme, pomáhame si)

Utorok od 9:30 do 11:30 Hernička pre deti a maminy/oteckov na rodičovskej dovolenke – s rôznymi témami

Streda od 10:00 do 12:00 Medzigeneračné hudobné dopoludnia

Štvrtok od 9:30 do 11:30 Svetielko– katechézy pre deti a ich maminy/oteckov

od 10:00 do 12:00 Rozhovory bez škatuliek – otvorená podporná skupina

Piatok od 10:00 do 12:00 Tvorivé dielničky pre všetkých

VSTUPNÉ: Dobrovoľný príspevok

 


 25.4. 2023  v rámci Herničky o 10:00 príde medzi nás psychologička Miška Vargová a spolu sa budeme rozprávať na tému „Ako zvládať náročné emócie u seba a u detí“
26.4.2023 od 10:00 Hudobné dopoludnie so seniormi z Dúbravského Matičiara
od 18:00 budú mať u nás koncert žiaci Adama Kerďa. Zahrajú nám na klavíri, na gitare, klarinet a priečnej flaute.

Kontakt: svetielko.dubravka@gmail.com, komunita@centrumrodiny.sk alebo info@centrumrodiny.sk

Vchod zhora od parkoviska Červeňáková.