Pravidelné aktivity pre mamičky na materskej sú pozastavené kvôli pandemickým opatreniam.

Stretávanie prebieha v online priestore.

 

Kontakt: svetielko.dubravka@gmail.com, komunita@centrumrodiny.sk alebo info@centrumrodiny.sk