Cieľová skupina: mladí ľudia so zdravotným hendikepom, zdravá komunita mladých ľudí

Aktivity: tvorivé dielne, medzi integračné spoločenské stretnutia, spoločenské hry, čítanie, varenie a pečenie, workshopy a športovo – kultúrne podujatia so zameraním na spájanie zdravej a znevýhodnenej komunity

Opis: Projekt No limits, ktorý sme rozbehli minulý rok, a ktorého cieľom je umožniť znevýhodneným stať sa dobrovoľníkmi, nám otvoril nové možnosti vo svete hendikepovaných .Keďže naše komunitné centrum sa snaží spájať rôzne skupiny ľudí, rozhodli sme sa vytvoriť klubovú aktivitu pre hendikepovaných. Aktivita je zameraná na trávenie voľného času v komunitnom centre spolu nielen hendikepovaní , ale aj zdraví mladí ľudia. Cieľom projektu  je prepojiť ešte viac svety zdravých a inak obdarených ľudí. Táto aktivita má pomôcť, aby hendikepovaní ľudia neboli doma, ale začlenení v komunite.Taktiež je to  vhodná voľba psychohygieny po dlhých mesiacoch len v domácom prostredí, keďže hendikepovaní ľudia patria medzi skupiny, ktoré pandemická situácia tiež veľmi poznačila a nutí ich  eliminovať aj to minimálne množstvo aktivít, ktoré im umožňuje robiť ich hendikep. Iní a predsa rovnakí je   pilotným projektom dlhodobých aktivít tohto typu v komunitnom centre. Stretnutia budú pravidelne   dvakrát do týždňa. Jedno stretnutie v týždni by malo kreatívny charakter (výroba mydielok, sviečok, košíkov, maľovanie, šitie,) a druhé stretnutie komunitno-vzdelávací charakter (spoznávanie sa navzájom, zdieľanie svojich problémov a ich možnosti riešenia, hranie spoločenských hier, čítanie, počúvanie hudby, prednášky na zaujímavé témy podľa záujmu účastníkov).  Tieto aktivity napomôžu k novým zážitkom, priateľstvám a kontaktom. Taktiež umožnia zdravej komunite lepšie pochopiť potreby hendikepovaných ľudí a ich rodinných príslušníkov a taktiež zistiť lepšie možnosti začlenenia do spoločnosti.Každá skupina môže tej druhej odovzdať svoje skúsenosti, zážitky a tak sa navzájom môžu obohacovať.

Doba trvania projektu: od mája 2021 neobmedzene 

Projekt podporili: Nadačný fond Mercedes- Benz Financial Services pri Nadácii Pontis, Zurich Foundation, Mestská časť Bratislava Dúbravka