Cieľová skupina: mladí ľudia so zdravotným hendikepom, zdravá komunita mladých ľudí

Aktivity: tvorivé dielne, medzi integračné spoločenské stretnutia, spoločenské hry, čítanie, varenie a pečenie, workshopy a športovo – kultúrne podujatia so zameraním na spájanie zdravej a znevýhodnenej komunity

Opis: Projekt Keď odlišnosť spája má za cieľ umožniť zdravotne znevýhodneným ľuďom zapojiť sa do komunitného života v našom Centre. Samotný projekt je zameraný na trávenie voľného času, v rámci ktorého sa budú prepájať svety zdravých mladých ľudí a inak obdarených ľudí a je pokračovaním projektov NO LIMITS a Iní a predsa rovnakí. Táto aktivita má pomôcť, aby hendikepovaní ľudia neboli doma, ale začlenení v komunite. Taktiež je to  vhodná voľba psychohygieny po dlhých mesiacoch len v domácom prostredí, keďže hendikepovaní ľudia patria medzi skupiny, ktoré pandemická situácia tiež veľmi poznačila a donútila ich eliminovať aj to minimálne množstvo aktivít, ktoré im umožňuje robiť ich hendikep. V rámci projektu sa budú konať tvorivé dielne zamerané na upcykláciu textilu, tvorbu rôznych darčekových predmetov, ktoré budú vedené zdravotne znevýhodnenou koordinátorkou Jankou.  Súčasťou Keď odlišnosť spája sú aj stretnutia komunitno-vzdelávacieho charakteru (spoznávanie sa navzájom, zdieľanie svojich problémov a ich možnosti riešenia, hranie spoločenských hier, čítanie, počúvanie hudby, prednášky na zaujímavé témy). Tieto aktivity napomôžu k novým zážitkom, priateľstvám a kontaktom, umožnia zdravej komunite lepšie pochopiť potreby hendikepovaných ľudí a ich rodinných príslušníkov a taktiež zistiť lepšie možnosti začlenenia do spoločnosti. Každá skupina môže tej druhej odovzdať svoje skúsenosti, zážitky a tak sa navzájom môžu obohacovať.

Doba trvania projektu: neobmedzene

 

srdce od Janky