Cieľová skupina: široká verejnosť, sociálne slabé rodiny, mládež 

Aktivity: swapy (výmenné burzy oblečenia), upcyklácia (šitie z použitého oblečenia  napr. plátené tašky, vankúše, vrecká), záchrana nepredajných  potravín pred vyhodením (rozdaním núdznym, spracovanie napr. na džemy atď.)

Opis: Pravidelné Swapy – zbieraním obnoseného oblečenia, následným vymieňaním a rozvozom medzi sociálne slabé rodiny prispievame  k znižovaniu odpadu a tak k zlepšeniu životného prostredia. Zároveň z časti oblečenia šijeme plátené tašky a vrecúška a vraciame veci tak naspäť do obehu v inej forme. Šitím zároveň zvyšujeme zručnosti u mladých ľudí a vedieme ich k prechodu od rýchlej módy k pomalej móde.  Súčasťou tejto aktivity bývajú aj rôzne workshopy s ekologickou tematikou a výroba propagačných tabúľ, ktoré motivujú návštevníkov k zmene životného štýlu, zameraného na záchranu planéty.

Zachraňovaním a následným spracovaním potravín určených na vyhodenie chceme ukázať komunite, ale aj širokej verejnosti, že aj potravina, ktorá na prvý pohľad nevyzerá exkluzívne, je stále použiteľná a dá sa ešte spracovať a využiť. Chceme znižovať   plytvanie potravinami v malých, ale i veľkých obchodných reťazcoch a spoločne prinášať možnosti riešenia tohto celospoločenského problému.Súčasťou tohto projektu sú aj minikurzy varenia z potravín, ktoré by sme už možno vyhodili a taktiež vytváranie receptov na jednoduchú a zdravú kuchyňu. Pri spracovaní týchto potravín dávame priestor mladým ľuďom, ktorí sa majú možnosť priamo zoznámiť s plytvaním potravinami, ale zároveň aj zdokonaľovať pri varení a pečení. 

Doba trvania projektu: neobmedzene 

Projekt podporili: Zurich Foundation, Potravinová banka Slovensko