Cieľová skupina: široká verejnosť, deti, mládež, mladé rodiny, seniori, dobrovoľníci  

Aktivity: šport, zábava, eko – vzdelávanie, dobrovoľníctvo 

Opis: Cieľom projektu je zvýšiť a hlavne využiť potenciál komunitnej záhrady, a tak ju premeniť na praktické vzdelávanie širokej verejnosti od deti z okolitých materských škôl, mladých ľudí navštevujúcich Centrum rodiny, celé rodiny, ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením až po seniorov. Do záhrady sme doplnili náučné tabule s popisom vysadených rastlín, účinkov na ľudský organizmus a možného praktického využitia, taktiež tabule zamerané na eko problematiku ako Pomalá móda, Zero waste a správne Recyklovanie. Zároveň neustále pridávame zaujímavé  interaktívne prvky, ktoré hravou formou podporia u návštevníkov eko myslenie – napríklad hmyzí domček alebo ekokvíz,  kompostér a stojan na bicykle,  koše na separovanie, Zdravá cestička, vodná dráha. Priebežne  sadíme nové jedlé kríky ako napr. drienka, arónia, ríbezle, egreše, maliny, černice, ale aj vinič , jabloň, moruša, lieskový orech.   Z byliniek máme šalviu, mätu, medovku, levanduľu, ligurček, tymian, oregano, kôpor, bazalku atď.. Väčšinu prác vykonávame prostredníctvom dobrovoľníkov, či už z miestnej komunity alebo z firiem. A taktiež sa snažíme  zapájať do starostlivosti o našu záhradu aj znevýhodnené skupiny – napríklad ľudí bez domova, dlhodobo nezamestnaných, mamičky na materskej dovolenke, osamelých seniorov,  ľudí so zdravotným znevýhodnením. Eko problematiku chceme rozvíjať aj v rámci mesačných workshopov a to na tému správne Recyklovanie a kompostovanie aj na sídlisku, Pomalá móda a Zero Waste varenie.

Doba trvania: neobmedzene

Projekt podporili: Zurich Foundation, Nadácia Mesta Bratislavy, Nadácia ZSE,Nadačný fond Mercedes – Benz Financial Services pri Nadácii Pontis, Plantago s.r.o, Naše Mesto- Nadácia Pontis,  Mestská časť Bratislava Dúbravka, Nadácia HB Reavis