Po prázdninovej vlne táborov a letných aktivít,  sme naše komunitné centrum otvorili v “školskom režime” spolu so staronovými aj úplne novými aktivitami.  

September sa niesol najmä v téme dobrovoľníctva. Spolu s rôznymi tímami dobrovoľníkov, či už z radu firiem alebo základných a stredných škôl, urobili nielen  kus dobrej práce pre svoje okolie a komunitu, ale dozvedeli sa aj niečo nové a prospešné o možnostiach pomoci iným. 

Jesenný zber šatstva a následný bazárik sa stretol s priaznivou odozvou. Tešíme sa, že vyzbierané veci dostali opäť druhú šancu.

Október sa niesol v duchu rozbehnutých aktivít, stretávaní a pomoci.  Aj v tomto školskom roku pokračujeme v doučovaní detí cez projekt  Som tu pre Teba v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom,  v pravidelných dopoludňajších aj popoludňajších aktivitách ako sú herničky pre mamičky s deťmi s programom, tvorivé dielne, Klubové aktivity pre ľudí so znevýhodnením, ale napr. aj Tréning pamäte,  kurzy jazykov alebo hranie športových hier.  Od októbra sa nám podarilo rozbehnúť spoluprácu s gymnáziom Bilíkova. Študenti k nám pravidelne prichádzajú v rámci projektu Hodnotovej orientácie, ktorého cieľom je rozvíjať prosociálne správanie, spolupatričnosť a priblíženie dobrovoľníctva a jeho dopadu na dnešnú spoločnosť. Teší nás, že až 550 študentov malo možnosť spoznať naše komunitné centrum. 

Po roku sme opäť zorganizovali v našej komunitnej obývačke koncert vážnej hudby pre všetky generácie za účasti skvelých hudobníčok. Aj týmto milým koncertom sme si pripomenuli akým liekom môže hudba byť…

Dobrovoľníctvom žijú všetky naše aktivity a aj náš tím 🙂 V polovici októbra sme medzi nami privítali dve nové dobrovoľníčky v rámci Erasmu + , Vanesku a Barborku, ktoré budú súčasťou nášho tímu celý školský rok.  Veríme, že svojím iným pohľadom nazerania na svet budú nie len pre nás, ale aj okolitú komunitu obohatením a že sa u nás budú cítiť dobre. Vitajte u nás dievčatá! 

Aj my v komunitnom centre vnímame potrebu pomoci pre ľudí v núdzi a preto pokračujeme aj naďalej  s materiálnou, sociálnou a psychologickou pomocou. 

Vďaka projektu CreoCaritas  sa nám podarilo zorganizovať stretnutie organizácií a charít pomáhajúcich ľuďom v núdzi. Svojou účasťou a diskusiou pozvaní potvrdili dôležitosť vzájomného sieťovania ako aj zefektívnenia pomoci pre ľudí v núdzi. Všetkým dobrovoľníkom, donorom a individuálnym podporovateľom ďakujeme. 

 

Tieto všetky aktivity finančne podporili:, MČ Bratislava Dúbravka, Nadácia mesta Bratislavy, Nadácia Henkel, Magistrát hlavného mesta, Zurich Foudation.

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *