Pomaly sa končí ďalší rok v našom komunitnom Centre rodiny. Začal “ pandemicky “ , pokračoval […]
Celosvetový deň dobrých skutkov sa niesol v duchu radosti 🙂    Mnohí z nás už určite […]
Počas októbra a novembra sme rozbehli v spolupráci s Gymnáziom Bilikova v bratislavskej Dúbravke projekt “HODNOTOVÁ […]
Hľadáte vhodný darček, ktorý poteší a zároveň nezaťaží našu planétu?Príďte na adventný bazár do Centra rodiny […]
Po prázdninovej vlne táborov a letných aktivít,  sme naše komunitné centrum otvorili v “školskom režime” spolu […]
V septembri sme sa zúčastnili významnej udalosti, ktorú zorganizovala Nadácia Pontis. V spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka zmapovala ľudí, ktorí prinášajú […]
Tohtoročný “Týždeň dobrých skutkov “,organizovaný Bratislavským dobrovoľníckym centrom u nás odštartovali šikovní tretiaci zo Základnej školy […]
Po dvoch rokoch pandémie sme opäť mohli uskutočniť komunitný výlet. V stredu  29.6.2022 sme sa vybrali […]
Po pandemickej prestávke sme opäť obnovili anglickú konverzáciu s našim dobrovoľníkom Davidom, rodeným Američanom priamo z […]
V spolupráci s niekoľkými organizáciami ale aj individuálnymi dobrovoľníkmi sme začali poskytovať pomoc pre ľudí zasiahnutých […]