S podporou hl. m. SR Bratislavy z grantového programu Bratislava pre všetkých v projekte Späť k sebe navzájom sme vytvorili dotazníka, ktorý je zameraný na zmapovanie potrieb a nastavovanie našich aktivít pre seniorov a seniorky v Bratislavskej Dúbravke.

Dotazník, ktorý bol zameraný na seniorov a pandémiu sme realizovali v mesiaci máj 2021. Respondenti odpovedali buď online, prostredníctvom papierového formulára, ale aj telefonicky. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do nášho dotazníka a ponúkame krátke vyhodnotenie. Vybrali sme pre vás najčastejšie opakujúce sa odpovede. Dúfame, že budú inšpiráciou pre mladších aj starších. 

Na dotazníku sa zúčastnilo 30 osôb z toho 26,7 % mužov a 73,3 % žien. Priemerný vek respondentov je 75 rokov.   

 

Na základe položených otázok sa oslovení respondenti zhodujú v tom, že pri zvládaní  pandémie seniorom v Dúbravke pomáha:

 • pobyt vonku – prechádzky v prírode, pohyb, byť na záhradke, prechádzky so psom,
 • socializácia – kontakt s rodinou a priateľmi, kontakt s pomáhajúcou inštitúciou ako napr s MČ alebo komunitným centrom. Niektorí vyjadrili, že kontaktom s inými majú pocit istoty, že sa o nich ľudia zaujímajú,
 • čítanie kníh, sledovanie televízie, lúštenie krížoviek.

Jedna pani sa vyjadrila, že kontaktom s pomáhajúcou inštitúciou má pocit istoty, že sa niekto o  ňu zaujíma. 

Trávenie voľného času – oslovení respondenti trávia svoj voľný čas najviac takto:

 • pobyt v prírode, záhrada, 
 • prechádzky so psom, 
 • sledovanie TV, čítanie. 

Medzi oslovenou vzorkou sa našiel aj respondent, ktorý sa venuje tvorbe prezentácií na PC. 

Tipy na aktivity – vďaka dotazníku sme od našich seniorov získali zaujímavé tipy na trávenie voľného času:

 • kultúrne aktivity – divadlo, kino,
 • spoločné prechádzky, pobyt v prírode, 
 • cvičenia na pamäť.

Z odpovedí, ktoré nám poskytli oslovení respondenti vyplýva, že aj napriek obavám z pandémie väčšina z nich preferuje osobný kontakt hneď ako to bude možné. 

Zvládanie nákupov počas pandémie – touto otázkou sme zisťovali, ako seniori zvládajú zabezpečenie základných potrieb. Medzi oslovenými sú takí, ktorí to zvládajú sami alebo oslovia svoju najbližšiu rodinu, niektorí, ktorým nemá z rodiny podať pomocnú ruku, tak oslovili naše komunitné centrum. 

Na otázku či seniori využili pomoc pri zvládaní pandémie, nejakú organizáciu alebo nejakú krízovú linku, tak väčšina skôr oslovila svoju najbližšiu rodinu a tí úplne osamelí oslovili naše centrum, farnosť alebo MČ. 

Na otázku, že Čo by seniori odporučili svojim osamelým rovesníkom vyberáme tieto odpovede: 

 • netreba upadať do depresie, 
 • udržiavať kontakt s rodinou a priateľmi formou, ktorá v danej situácií je možná, 
 • chodiť von, 
 • ak to zdravotný stav dovoľuje, tak si zaobstarať domáceho miláčika, 
 • spomínať so svojimi blízkymi na staré časy, ktoré im vyčaria úsmev na tvári, 
 • čítať a počúvať hudbu

Za všetkých ešte jedna odpoveď: “Odkazujem im, aby sa nehanbili obrátiť na sociálnu inštitúciu a úprimne sa poradiť a poprosiť o pomoc”. – pani 69 rokov.

Mladej generácií tí starší odkázajú, aby:

 • nezabúdali, že aj oni budú raz na ich mieste, budú tiež potrebovať pomoc mladých, 
 • mali v sebe pokoru, neboli sebeckí, našli si čas na svojich rodičov a starých rodičov, 
 • pomáhali osamelým seniorom (pomoc s nákupmi, umyť riad, poupratovať). 

Mladí by mali podľa našich seniorov rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti ak na to majú možnosti. 

Jedna 69 ročná pani v dotazníku uviedla napr. aj tento názor:: “Mám dobrý pocit a vlastné skúsenosti s mladými ľuďmi, že sú ochotní poradiť a pomôcť, chyba je v nás, že nie sme pre nich vzorom, iba sa sťažujeme a chceme, aby nás rešpektovali, ale nemáme pri nich pochopenie, že majú väčšie starosti a ťažkosti. Som bývalá učiteľka na ZŠ.”

 

A tu len pripomíname, že na túto výzvu našich seniorov môžete reagovať aj tým, že sa prihlásite u nás v komunitnom centre ako dobrovoľníci 🙂

A tiež, ak máte nejaké ďalšie nápady k odpovediam alebo sa chcete informovať o našich aktivitách, kontaktujte nás: Bazovského 6 alebo komunita@centrumrodiny.sk

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *