Aj tento rok sme sa v spolupráci s BACH stali jednou z organizácií, kde môžete priniesť […]
S podporou hl. m. SR Bratislavy z grantového programu Bratislava pre všetkých v projekte Späť k […]
Nový rok 2021 sme všetci privítali v pandemickom lockdawne. Na všetkých to malo dopad a ani naše komunitné […]