Vďaka finančnej podpore Nadácie HB Reavis podarilo využiť potenciál našej komunitnej záhrady. Naďalej sa nám darilo zo záhrady urobiť aj edukatívne prostredie, v ktorom návštevníci zo sídliska ale aj firemní či komunitní dobrovoľníci sa mohli dočítať na náučných tabuliach, aké rastliny a plodiny sa v záhrade nachádzajú a ich priaznivý účinok na naše zdravie. Mladí vdýchli nový život múrikom, okopávali, boli nápomocní pri osadení nových záhradných prvkov,  a tak prispeli k skrášleniu záhrady. Mladí, rodiny, seniori prispeli svojou prácou k vytvoreniu ďalšiemu priestoru na relax. Sme presvedčení, že vytvorením priestoru na relax či stretávanie širokej verejnosti uprostred sídliska v  našej komunitnej záhrade prispela aj samotná revitalizácia. 

Zrevitalizovali sme komunitnú záhradu, využili a zvýšili sme potenciál komunitnej záhrady za pomoci rôznych komunít a vďaka tomu sa prepojili medzigeneračné vzťahy. Starší mali možnosť odovzdať svoje skúsenosti mladším a mladí sa mohli priučiť novým zručnostiam a vedomostiam. Okrem osádzania nových záhradných prvkov sa v komunitnej záhrade sa dobrovoľníci či návštevníci komunitného centra mohli realizovať prostredníctvom pestovania rôznych plodín a plody mohli potom zúžitkovať.  Dobrovoľníci nám vyrobili paletové sedenie, ktoré sa namaľovalo a rozmiestnilo po areály záhrady a na terasách Okrem múrikov sa maľovalo i na terasách. Osadili sa nové záhradné prvky na sedenie a posadili sa vyvýšené záhony. Navrhli a vytvorili sme aj nové náučné tabule, fólie s tematikou životného prostredia, ktoré budú umiestnené v exteriéri a v interiéri komunitného centra.

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *