Vďaka finančnej podpore UNHCR, SOZA , Nadácie Tesco, Mestskej časti Bratislava Dúbravka, Nadačného fondu Mercedes- Benz […]
Vďaka finančnej podpore Nadácie Henkel Slovensko a Hlavného mesta SR Bratislava sa nám podarilo vniesť do komunity […]
Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja realizácia aktivít ponúkla deťom a mládeží priestor na upevnenie a […]
Vďaka finančnej podpore Bratislavskej arcidiecéznej charity v programe CreoCaritas sme mohli pokračovať v rozbehnutých charitných aktivitách […]
Vďaka finančnej podpore Nadácie Tesco v projekte „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa nám už druhú edíciu […]
Vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu plnenia funkcií rodiny sme zrealizovali […]
Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja v komunitnom centre vzniklo množstvo aktivít, kde mohli mladí ľudia […]
Vďaka finančnej podpore Hlavného mesta SR Bratislava, Nadácií Henkel, Nadácie mesta Bratislavy, Nadácie Orange, Mestskej časti […]
Vďaka finančnej podpore Nadácie HB Reavis podarilo využiť potenciál našej komunitnej záhrady. Naďalej sa nám darilo […]
 Vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava Dúbravka, Nadačného fondu Mercedes- Benz Financial Services pri Nadácii Pontis, […]