Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja v komunitnom centre vzniklo množstvo aktivít, kde mohli mladí ľudia aktívne tráviť voľný čas a  v poobedných hodinách bola k dispozícii záujmová aktivita. Deťom a mladým ľuďom sme ponúkali aktivity ako napríklad: Ping-pong, Tvorivé dielne, Varenie a pečenie, Doučovanie a iné. Realizácia aktivít ponúklo deťom a mládeží priestor upevnenie a zistenie svojich životných a pozitívnych hodnôt k svojmu okoliu a k sebe samému. Takto si v sebe budujú úctu, zodpovednosť, pozornosť, rešpekt a v neposlednom rade priestor na sebarealizáciu a rozvoj zručnosti. Podávali sme pomocnú ruku rodinám detí, ktoré k nám chodia. Kvôli pandémií sa ocitli v zlej finančnej situácií a obrátili sa na nás s materiálnou a poradenskou pomocou.

Aj tento rok sa nám aj napriek pandémií podarilo zorganizovať letné tábory, a tak sme mohli byť otvorení a ponúknuť priestor na trávenie voľného času deti a mládeže v podobe spomínaných táborov. Do táborov sa prihlásili deti z komunity a taktiež mladí boli zapojení do organizovania a aktívneho priebehu tábora ako animátori. Vďaka nim mali počas celého tábora deti zaujímavý a bohatý program na zážitky. Aj počas týchto letných zážitkov sme sa snažili u deti rozvíjať komunikáciu, telesný pohyb, budovať prácu v tíme a v rámci rôznych súťaží sme im ukázali, že aj prehra a strata patrí k životu, a že sa s ňou človek musí  vyrovnať.  a zážitkovou formou ukázať dopady na životné prostredie. Medzi ďalšiu cieľovú skupinu v rámci projektu možno zaradiť študentov, ktorí do nášho komunitného centra prichádzajú a sú zapojení do aktivít, ako dobrovoľníci v podobe praxe a dobrovoľníckej činnosti do pomoci krátkodobej ako je úprava areálu, ale aj s nápadmi na vlastne aktivity, ktoré deti zaujali ako hra na klavír, varenie, športové a spoločenské hry. Tieto aktivity prebiehali v rámci nízkoprahového klubu. Študenti si tak prehĺbili svoje vedomosti a získali reálnu prax, pretože mohli pracovať s deťmi a s mládežou či už jednotlivo alebo skupinovo. Okrem iného mohli nahliadnuť do riadiaceho a projektového manažmentu organizácie.

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *