Vďaka finančnej podpore Nadácie Henkel Slovensko a Hlavného mesta SR Bratislava sa nám podarilo vniesť do komunity opätovný život cez spájanie a obohacovanie generácií ako aj aktivizáciou seniorov. Práve pocit sebarealizácie, eliminácia samoty či vzájomné vzťahy, sú tie hlavné body, o ktoré sa projekt opiera a sme radi, že si ich účastníci projektu mohli zažiť. Realizáciou projektu sme mohli spoznať bývalú opernú speváčku, ktorá vo svojom vysokom veku skomponovala a napísala text o hlavnom meste, a tak ukázala, že aj napriek veku a zdravotnému stavu chce rozdávať radosť svojmu okoliu. Pesničku sme sa potom na niekoľkých spoločných stretnutiach aj naučili spievať.
Medzigeneračné stretnutia napomohli k tomu, že do nášho komunitného centra prišli aj klienti DSS, ktorých ich zdravotný stav a vysoký vek pripútal na invalidný vozík. V dôsledku tohto hendikepu nemajú také možnosti kultúrneho a sociálneho vyžitia.
Faktory, ktoré pozitívne ovplyvnili realizáciu projektu, boli nové skupinové aktivity (napr. Tréning pamäte, kvízy, výlety loďou a Prešporáčikom) obohatenie našej komunity o ukrajinskú a zapojenie aj ukrajinských seniorov do realizácie aktivít. Sme radi, že o naše aktivity bol záujem, to nám dávalo vždy novú motiváciu a napĺňalo nás to zmyslom.
Posledné týždne sme nemohli zrealizovať stretnutia za takej bohatej účasti, kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii, ktorá prinútila účastníkov zostať v DSS alebo vo svojich príbytkoch.

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *